Vastelaovend

Vastelaovendsvierder 2011

2011 Patrick

Carnavalsvierder 2011 Patrick Gilissen

Dames en hiere gruuts maag iech vertèlle tot de Stadsorganistie De Tempeleers op modern geit. Liet de zeuktoch nao de ideale sjoenzoon , pardon Vastelaovendsvierder , ziech aonvankelek es benkelek umsjrieve, op ’t momint tot ’t moot ,kump de inspiratie wie manna oet d’n hiemel valle.Iech maag uuch op veurhand vertèlle tot de mins dee wierdeg is bevoonde um de Vastelaovendsvierder 2011 te weurde ‘ne techneut bij oetstek is. Dat maag blieke oet zien opleiding zien werk, zien hobbies en zien oetmoonstering , zègk mer pekske , mèt de Vastelaovend. Traditioneel mèt ’t spinsleech veurop bleek op Vastelaovendsmaondag vaan dit jaor tot oondaanks ’t good weer datzelfde spinsleech klaor en dudelek bleef branne en zelfs vaan ’n groete opleving bliek gaof op weeg naor Slevrowweplein.En daor stoont heer ziech mèt euvergaof kwietend vaan zien taak es “Serjeuze mins mèt technieke apperatuur” Mèt camera en live tèllevisie wèt heer aon de argeloeze veurbijgenger meineg vastelaovendsverhaol te oontfutsele umdat vervolges op joe-tjoep te zètte.Dames en hiere mèt plezeer annonceer iech de Vastelaovendsvierder 2011 Patrick Gilissen es:

De Sjele Ripporter