Eveneminte

Koumende eveneminte

Prins oetrope 2025

2 fibberwarie 2025
15:11

Markt

Vaan 'Groeten Oonbekinde' nao 'Zienen Hoegen Hoeglöstegheid'. ’n Huugdepunt veur de nuien Hoeglöstegheid vaan Mestreech, dee daan ‘n aontal weke ‘t bès bewaorde geheim vaan de stad mèt ziech mèt heet gedrage. Meh ouch e fies veur ‘t Vastelaovendvierend Volk, wat eder jaor weer massaal nao de Merret trèk um te zien wee Mestreech veur geit in de Vastelaovend. Nao ‘nen optoch vaanoet Wieck, dee um 13.02 start, weurt d'n  demasqué roond 15.11 oor verwach. 

Machseuverdrach 2025

1 miert 2025

Diverse locaties

12:50 oor: Prinseleken trein kump aon op de statie (Spoor 3)

13:05 oor: Officieel deil veur de Statie

13:50 oor: Inspectie Garderizzjemint de Kachelpiepers

14:02 oor: Inhole stadsprins vaan Statie nao Merret, Confettisjoor op de Kesselskade en Hoonderstraot

14:45 oor: Kranslègke Mooswief

15:11 oor: Machseuverdrach Stadhoes

Vastelaovendszondag 2025

2 miert 2025

Diverse locaties

10.15 oor: De Kachelpiepers koume aongemarcheerd, oethaange veendel, inspectie Garderizzjemint de Kachelpiepers

11.33 oor: Ophaange Joonk leech Theater veur de jäögvastelaovend

12.00 oor: Insjete en oplaote Mooswief

13:33 oor: Vertrek Groeten Optoch oet de Wycker Brögkstraot

20:30 oor: Roondgaank door de Stad

Vastelaovendsmaondag 2025

3 miert 2025

Diverse locaties

14:22 oor: Femilie Optoch vertrèk Hoegbrögkstraat/Lieg Barakke, Aofnumme defilé veur de Momus (Vriethof)

20:30 oor: Roondgaank door de Stad

Vastelaovendsdinsdag 2025

4 miert 2025

Diverse locaties

12:00 oor: Zate Hermeniekes Monumint Vriethof, Hermenieke vaan verdeenste

12:30 oor: Oontbijt Hermenieke

14:00 – 16:00 oor: Hermeniekes op podia door de stad

17:00 oor: Neerlaote Joonk Leech jäögsymbool

20:30 oor: Cramignon door de Stad

00:00 oor: Aoflaote Mooswief

Veurgaonde eveneminte

Masterclass Carnevalogie (TUUR Maastricht) <OETVERKOCH>

31 jannewarie 2024

TUUR Maastricht

Preuve, zinge, luustere en kwisse?

Dat kint allemaol bij de Masterclass Carnevalogie!
Oonder ’t genot vaan e menuke mèt 3 geng krijg g’r alles te hure euver de Mestreechter Vastelaovend. V’r liere same ’t nui leedsje, v’r krijge lès vaan Tempeleers en v’r doen ‘ne kwis mèt kinnes- én meziekvraoge.

Dizzen aovend weurt verzörg door de Tempeleers same mèt versjèllende restaurants vaan les Tables.  Veer oontvaange uuch gere!

Kaarte à €33,99 (incl ete, excl draank) zien via www.tempeleers.nl te koup!

Masterclass Carnevalogie (Bistro le Virage) <OETVERKOCH>

30 jannewarie 2024

Bistro le Virage

Preuve, zinge, luustere en kwisse?

Dat kint allemaol bij de Masterclass Carnevalogie!
Oonder ’t genot vaan e menuke mèt 3 geng krijg g’r alles te hure euver de Mestreechter Vastelaovend. V’r liere same ’t nui leedsje, v’r krijge lès vaan Tempeleers en v’r doen ‘ne kwis mèt kinnes- én meziekvraoge.

Dizzen aovend weurt verzörg door de Tempeleers same mèt versjèllende restaurants vaan les Tables.  Veer oontvaange uuch gere!

Kaarte à €33,99 (incl ete, excl draank) zien via www.tempeleers.nl te koup!

Masterclass Carnevalogie ('t Kläöske) <OETVERKOCH>

29 jannewarie 2024

't Kläöske

Preuve, zinge, luustere en kwisse?

Dat kint allemaol bij de Masterclass Carnevalogie!
Oonder ’t genot vaan e menuke mèt 3 geng krijg g’r alles te hure euver de Mestreechter Vastelaovend. V’r liere same ’t nui leedsje, v’r krijge lès vaan Tempeleers en v’r doen ‘ne kwis mèt kinnes- én meziekvraoge.

Dizzen aovend weurt verzörg door de Tempeleers same mèt versjèllende restaurants vaan les Tables.  Veer oontvaange uuch gere!

Kaarte à €33,99 (incl ete, excl draank) zien via www.tempeleers.nl te koup!

de Steunpileremiddag

28 jannewarie 2024
14:11 - 17:11

Kaffee/brasserie Capital aon de Merret in Mestreech

De Steunpilere-plaquèt is de ajdste financieel actie vaan de Tempeleers. ‘t Thema wisselt jaorleks en de plaquèt is daomèt veur väöl lui e sjiek verzamelitem.

Guus van Eck heet ‘t thema veur 2024: ‘t Hermenieke oetgewèrk in e prachteg sjèlderij. De plaquèt is te koup veur € 66,66.
Bestèl h’r via de website of door ‘nen e-mail te sjikke nao fike@tempeleers.nl. Vermel heibij diene naom, volledege adresgegeves en tèllefoonnómmer.

De plaquèt weurt oetgereik op ‘ne gezèllege middag op zoondag 28 jannewarie 2024. Heiveur krijgste op tied ’n invitatie es kouper vaan de plaquèt.
't Sjèlderij is te koup, via 'n veiling. De veiling is gestart op 15 december. Haw eus website in de gate veur mie informatie.

D’n opbrings vaan de Steunpilere-plaquèt en 't sjèlderij kump volledeg ten gunste vaan de Mestreechter Vastelaovend.

Masterclass Carnevalogie <OETVERKOCH>

24 jannewarie 2024

Brasserie L’Autruche

Preuve, zinge, luustere en kwisse?

Dat kint allemaol bij de Masterclass Carnevalogie!
Oonder ’t genot vaan e menuke mèt 3 geng krijg g’r alles te hure euver de Mestreechter Vastelaovend. V’r liere same ’t nui leedsje, v’r krijge lès vaan Tempeleers en v’r doen ‘ne kwis mèt kinnes- én meziekvraoge.

Dizzen aovend weurt verzörg door de Tempeleers same mèt versjèllende restaurants vaan les Tables.  Veer oontvaange uuch gere!

Kaarte à €33,99 (incl ete, excl draank) zien via www.tempeleers.nl te koup!

de Rijaloetlunch

23 jannewarie 2024
11:11 - 17:11

Startlocatie: Blanche Dael, Aon de Brikkebouw 10, Mestreech (Sphinx-terrein)

Op dinsdag 23 jannewarie 2024 goon v’r weer mèt zoe’n 150 oondernummers en hun relaties op paad in ‘t centrum vaan Mestreech en Wieck veur de Rijaloetlunch.

V’r starte um 11.11 oor mèt koffie en vlaoj bij Blanche Dael, boe v’r ouch roond 11.33 oor Zienen Hoegen Hoeglöstegheid welkom heite. Vervolges goon v’r in gruupkes vaan oongeveer 20 persoene oonder begeleiing vaan ‘nen  Tempeleer op weeg nao twie versjèllende horecagelegenhede veur e veur- en hoofgerech. V’r indege de middag mèt e dessert en aofsletende borrel op ‘n verrassende indlokatie. ‘ne gezèllege, oongedwonge middag um collega-oondernummers te treffe.
De koste bedrage € 99,- per persoen (exclusief BTW). Inbegrepe is oontvangs mèt koffie en vlaoj, veur- en hoofgerech op twie versjèllende lokaties, dessert en aofsletende borrel op de indlokatie, allen draank (wien, beer en fris) door d’n daag.
De opbrings vaan de Rijaloetlunch kump volledeg ten deens vaan de Mestreechter Vastelaovend.
Veur mie informatie of ‘t bestèlle vaan kaarte kint g’r kontak opnumme mèt: Tempeleer Bermon Pooters / b.pooters@tempeleers.nl

Kinder Vastelaovendsexpositie

20 januari - 5 februari 2024

Hal MUMC+

In de hal vaan 't MUMC+ is tot en mèt dinsdag de Kinder Vastelaovendsexpositie te zien.

Masterclass Carnevalogie (Kaffee de Tribunal) <OETVERKOCH>

17 jannewarie 2024

Kaffee de Tribunal

Preuve, zinge, luustere en kwisse?

Dat kint allemaol bij de Masterclass Carnevalogie!
Oonder ’t genot vaan e menuke mèt 3 geng krijg g’r alles te hure euver de Mestreechter Vastelaovend. V’r liere same ’t nui leedsje, v’r krijge lès vaan Tempeleers en v’r doen ‘ne kwis mèt kinnes- én meziekvraoge.

Dizzen aovend weurt verzörg door de Tempeleers same mèt versjèllende restaurants vaan les Tables.  Veer oontvaange uuch gere!

Kaarte à €33,99 (incl ete, excl draank) zien via www.tempeleers.nl te koup!

Oetrope Stadsprins

14 jannewarie 2024
15:11

Merret Mestreech

Oetrope Stadsprins

Algemein openbaar jaorvergadering

17 november 2023
20:11

Sterzaol, Breistraot 19, 6211 HA Maastricht

’t Bestuur vaan de Tempeleers inviteert uuch gere veur de 76e algemein openbaar jaorvergadering op vriedag 17 november 2023 in de Sterzaol in Mestreech. De zaol is ope vaanaof 19.30 oor en ‘t program begint um 20.11 oor.

Nao de vergadering is nog gelegenheid veur e gezèlleg samezien in de Sterzaol. Inschrieve of aonmelle is neet nudeg, g’r kint gewoen binneloupe. Eur aonwezegheid weurt zier op pries gestèld!