Euver de Tempeleers

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Stichting De Tempeleers (Stiechting De Tempeleers), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring:
Privacyverklaring openen

Contactgegevens:

Stichting de Tempeleers
Postbus 2424
6201 EA Maastricht
info@tempeleers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Tempeleers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt ten behoeve van sponsering, lidmaatschap van de vereniging of werkzaamheden verricht als vrijwilliger en/of anderszins u een relatie hebt met de Tempeleers. Tevens verzamelen wij foto en video materiaal voor journalistieke doeleinden, zoals het in stand houden en documenteren van Carnaval (Vastelaovond).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u Vrund Vaan de Mestreechter Vastelaovend bent, vrijwilliger, lid en/of anderszins u een relatie hebt met de Tempeleers

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Tempeleers kan mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken, als deze middels een foto of video op onze website en social media geplaatst zijn.:

 • ras
 • godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging
 • personen die jonger zijn dan 16 jaar

Doel en wettelijke grondslag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken als u Vrund vaan de Mestreechter Vastelaovend bent, sponsor, vrijwilliger, lid en/of anderszins u een relatie hebt met de Tempeleers.

De Tempeleers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling, de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze sponsor acties of vrijwilligers inzet uit te kunnen voeren;
 • Marketing: We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze carnavals acties en evenementen. U hebt het recht om uw te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kun u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met ons om dit voor u te doen.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bijzondere persoonsgegevens verwerken (foto’s en video op de website en social media):
De Tempeleers verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De verwerking gebeurt in het kader van journalistiek, algemeen belang en historisch vastlegging van de Mestreechter Vastelaovend (Carnaval).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Tempeleers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens
 • Personalia, adres, e-mail adres, bankrekeningnummer, geboortedatum en telefoonnummer tot 7 jaar na opzegging lidmaatschap Vrund vaan de Mestreechter Vastelaovend, sponsor, lid van de Tempeleers en vrijwilligers participatie
 • Bijzondere Persoonsgegevens
 • Het foto en video materiaal blijft bewaard voor journalistieke archiveringsdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tempeleers deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Tempeleers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Tempeleers uw persoonsgegevens aan andere derden (o.a. in het kader van de openbare veiligheid), indien noodzakelijk voor de uitvoering van organsiatie van de Mesteechter Vastelaovend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Tempeleers gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Tempeleers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kretser@tempeleers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tempeleers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via kretser@tempeleers.nl

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons. Zie bovenvermeld onze contactgegevens.
Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.