De Tempeleers

Koumende eveneminte

Middag vaan 't Spinsleech

15 jannewarie 2022

Mestreechter Geis

De Kanselarijraod vaan de Tempeleers trek drop oet um Zienen Hoegen Hoeglöstegheid te zeuke. In versjeije etablisseminte weurt met 't spinsleech gezoch en vertelle aajd-stadprinse anekdotes vaan 'hun' jaor. De kanselarijraod vreug hölp vaan 't Volk vaan Mestreech en liet in de kaffee's 'Oetloerkoekeloer-apparate' achter, zoetot 't Volk kin mètzeuke naor meugeleke Hoege Hoeglösteghede. (de exacte tije en lokasies volge nog)

Dit evenemint vind plaots volgens de daan geldende coronamaotregele.

Prins oetrope

30 jannewarie 2022
15:11

Merret

Vaan ‘Groeten Onbekinde’ nao ‘Zienen Hoegen Hoeglöstegheid’. ‘n Hoegtepunt veur de nuie Hoeglöstegheid vaan Mestreech, dee al ‘n aontal weke ‘t bèstbewaorde geheim vaan de stad mèt ziech mètdreug. Meh ouch e fies veur ‘t Vastelaovendvierend volk, dat eder jaor weer massaal nao de Merret trèk um te zien wee Mestreech veur geit in de Vastelaovend. Nao 'n cortèsj vaanoet Wieck, weurt de demasqué roont 15.11 oor verwach.

Dit evenemint vind plaots volgens de daan geldende coronamaotregele.

Receptie veur Zienen Hoegen Hoeglöstegheid

30 jannewarie 2022

Rebelle, Kesselskade Mestreech (Auwe Stiene)

Naotot aon Mestreech kinbaar is gemaak wee Mestreech veurgeit tijdens de 'zwoer, mer plezerege daog vaan de Mestreechter Vastelaovend' vertrek Zienen Hoegen Hoeglöstegheid vanaof de Merret in 'n korte roontgaank riechting de Rebelle boe heer tösse 16.00 en 18.00 oor weurt veurgesteld aon de Tempeleersfemilie. Roond 18.11 oor tot 19.30 oor höbbe vereiniginge en 't vastelaovend vierend volk vaan Mestreech de gelegenheid um kinnis te make mèt Zienen Hoege Hoeglöstegheid en dee persoen te fetere mèt de zwoer taak wat te wachte steit. Vereiniginge die 'n wäördsje tot Zienen Hoege Hoeglöstegheid wèlle riechte weure verzoch koontak op te numme mèt euze Sikkertaris Ginneraol via: sg@tempeleers.nl

Dit evenemint vind plaots volgens de daan geldende coronamaotregele.

Kaffee "De Zeuten Inval" (Seniore-Matinée)

4 fibberwarie 2022
13:11

Complex (Platte zaol)

Laot uuch verrasse, zörg dat geer dao bij zeet want veer goon gans los!
Mie info volg...

Dit evenemint vind plaots volgens de daan geldende coronamaotregele.

Kaffee "De Zeuten Inval" (Aovend)

5 fibberwarie 2022
20:11

Complex (Platte zaol)

Laot uuch verrasse, zörg dat geer dao bij zeet want veer goon gans los!
Mie info volg...

Dit evenemint vind plaots volgens de daan geldende coronamaotregele.

Alle eveneminte

Lèste nuits

SEZOENSBOOK 2020/2021

16 november 2021

Cover Sezoensbook 2020-2021

Noe 't nui vastelaovendssezoen is begós, loere v'r ouch nog eine kier trök nao 't aofgeloupe sezoen, de Vastelaovend 2021. En dat doen v'r traditiegetrouw in eus Sezoensbook.

Lees mie

Tempeleers zètte esnog ‘n striep door Sezoensopening’

8 november 2021

Tempeleers Logo

Stadscarnevalsvereneging De Tempeleers heet de zoegeheite ‘Sezoensopening’ veur aonstaonde vriedag esnog geannuleerd.

Lees mie

Sezoensopening Tempeleers geit in aongepasde vörm door

6 november 2021

Tempeleers Logo

Boe de aofgeloupe daog veural in ’t teike stoonte vaan ’t sjrappe vaan Limburgse carnevalsactiviteite is dao gelökkeg ouch e klein leechpuntsje veur ’t Vastelaovend vierend volk vaan Mestreech....

Lees mie

Revue aon de Maos wermp Mestreech op veur Vastelaovend

4 november 2021

24.02.2022 Logo Revue Aon De Maos2 22330Ba3

Humor, dans, zaank en echte vastelaovendssfeer. ’t Zien de ingrediënte vaan ‘Mestreech, boe is de sjoenen tied nao touw’, d’n ierste Revue aon de Maos dee plaotsvint op goonsdag 23 en donderdag 24 fibberwarie.

Lees mie

Sezoensopening: Ierste optrejje ‘sirremoniemeister’ Georges van Zeijl

28 oktober 2021

Sezoensopening

De ‘Opening vaan ’t Vijfde Sezoen’ vaan Stadscarnevalsvereineging De Tempeleers op vriedag 12 november in de Sterzaal aon de Breistraot.

Lees mie
Al 't nuits