Mestreechter Vastelaovendsvrund weure. Dat kin!

Welkom op de site vaan Stadsvastelaovendsvereineging De Tempeleers! Um us te steune, kint g'r Vrund vaan de Vastelaovend of Vrund vaan de Mommezij weure. Dat kint al vaanaof € 3,33 per maond!

Aonmelle

Koumende eveneminte

Insjrief-aovend cortège (1)

21 jannewarie 2020
19:15 - 20:15

Tribunal, Tongersestraot 1

Insjrief-aovend cortège

Prins oetrope

26 jannewarie 2020
15:11

Merret

Wee zal Mestreech ruim 4 weke veurgoon es Stadsprins?

Insjrief-aovend cortège (2)

28 jannewarie 2020
19:15 - 20:15

Tribunal, Tongersestraot 1

Insjrief-aovend cortège

Masterclass Carnavalogie (Restaurant Petit Bonheur)

29 jannewarie 2020
18:45

Restaurant Petit Bonheur

Deze avond wordt verzorgd door de Tempeleers in samenspraak met Restaurant Petit Bonheur. We beginnen met een mooi menu waarna we over gaan naar de traditie dat wordt verzorgd door de Tempeleers.

Kaffee "De Zeuten Inval" (Seniore-Matinée)

31 jannewarie 2020
13:11

Complex (Platte zaol)

De kaarte veur Kaffee "De Zeuten Inval" (Seniore-Matinée) op vriedag 31 jannewarie zien veur 11 euro te bestèlle bij: * Tempeleer Adrie luijten: a.luijten@tempeleers.nl * Tempeleer Henk de Jong: hdejong50@home.nl * Bestèlformuleer (nuitsitem)

Alle eveneminte

Lèste nuits

Echte Mooswijfkes

13 jannewarie 2020

20191122Azaromooswijfkes (7)

In samewèrking mèt de Tempeleers heet dagbesteding "Azaro" 'n gelimiteerde oplage Mooswijfkes gemaak. De Mooswijfkes zien oongeveer 30 hoeg. Ze zien gekleid in echte stökke stof vaan de aw Mooswief-kleier.

Lees mie

Aovend vaan 't Spinsleech

9 jannewarie 2020

Spinsleech

Op zaoterdag 11 jannewarie trèk de Kanselarijraod same mèt Garderizzjemint de Kachelpiepers, in ’t sjijnsel vaan ’t spinsleech, langs 'n aontal kaffees op zeuk nao dee Mestreechter jong dee de Vastelaovend in eus Mestreech kin veurgoon.

Lees mie

Kindervastelaovends-expositie MUMC+

5 jannewarie 2020

KVE

Ouch koumend jaor vindt d'r weer 'n expositie plaots in eus hospitaol. Kinder vaan basissjaole en peuterspeulzaole make weer prachtege wèrkstökke en teikeninge! Komp loere in de hal vaan 't hospitaol!

Lees mie

In Memoriam aajd-Stadsprins Charles I (Charles Gemmeke)

2 jannewarie 2020

Fotothumb Standaard

Us bereikde ’t tristege nuits vaan ’t euverleije vaan aajd-Stadsprins Charles Gemmeke, bekind es Stadsprins Charles I in 1968.

Lees mie

Thema en Tempeleersorde gewijd aon Zate Hermeniekes

27 december 2019

Medaajes

Leie vaan stadscarnevalsvereineging De Tempeleers vörme op zoondag 26 jannewarie 2020, veuraofgaond aon ‘t oetrope vaan de Groeten Oonbekinde, ‘n groete Zate Hermenie. Thema vaan De Tempeleers in 2020 is daan ouch ’t Hermenieke.

Lees mie
Al 't nuits