Euver de Tempeleers

Stadsprinse

Confetti

Prinsekäös

In 't köstelek speul vaan de Vastelaovend is de Stadsprins de centrale figuur. Heer is veur edere Mestreechteneer de hoegste otoriteit in Vastelaovendsland en 't zien De Tempeleers die eder jaor obbenuits de iervol pliech vervölle déé Mestreechteneer es Stadsprins te lansere dee bereid en in staot is zien stad "mèt belump en vaste hand" veur te goon in de "zwoer meh plezerige daog vaan de Mestreechter Vastelaovend".

"Ziene Hoeglöstigheid", zoewie de Prins genump weurt, weurt door De Tempeleers mèt alle egards, mèt Prinseleke entourage en mèt e bourgondisch aondoend protokol umgeve. Zier essentieel bij de Prinsekaös is , tot financieel aspekte gein inkel rol mage speule, noch commercieel veurdeile, mèt allein en oetslutend de persoenlekheid vaan de mins dee aon die unieke rol in ’t Vastelaovendspeul zien eige vertolking kin geve.

Ederein in Mestreech is gerechteg kandidaote veur 't Prinssjap bij de Tempeleers in te dene. De naome vaan alle kandidaote weure eder jaor op 'n "groslies" aon de plenair vergadering vaan de Tempeleers veurgelag.

In e kleiner verband - de Kanselarijraod - weurt daonao ’n wijer selectie gemaak en via 'n "mysterieus" proceduur, boe mer hoegoet drei lede vaan de Kanselarijraod mèt belas zien, weurt daan onder zwoer geheimhawwing de definitief kaös bepaold. Tot aon 't oetrope vaan de nuie Prins, 4 weke veur de Vastelaovend weurt de Prinse-kaös besjoujd es 't bès bewaorde geheim in Mestreech.