Euver de Tempeleers

Stadsprinse 2000 - 2009

Stadsprins 2009

Patrick van de Weijer (Patrick I)

Prins Patrick I
COMMERCIALICUS PRIZZENTATICUS CANTO-SYMPHO-CANAVALICUS
Graof vaan d’n Aokersteinweeg
Lienhier vaan de Heerlekheid Sjaan
Honorair sjouweveger vaan de aw Sibemasjouw
Gevolmachteg Ambassadeur vaan de Geusselt en aonpaolende voetbalterreine
Ierecomponeur vaan Prinselijke liefleedsjes
Emeritus Opperwawweleer vaan TV -Mestreech
Grand-Mâitre Artistique vaan de “ Club vaan ach tot èlf ”
Directeur-Ginneraol vaan Blamaasj mèt sjerpe trom
Conservator vaan alle Kiksjoserije en aander Kado-artikele
Drappo-kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2009 Patrick I (Patrick Van De Weijer)

Stadsprins 2008

Richard Jongen (Richard I)

Prins Richard I
ACERONEGOCIANTICUS LINGUÏSTICUS VINOPHILICUS

Erfprins vaan de Lure tot Slevrouweplein
Graof vaan de Boschpoortse pingeleers en hun naozaote
Groet Iezervreter vaan de Aankerkade
Lienhier vaan de Heerlekheid Rothem
Emeritus Flitskorporaol vaan de Garde Grinnadeers mèt kolbak
Iere conservator vaan de gouwe kouts
Zeutwater-Admiraol vaan Treech en alle watergengers
Geheim Kamerhier vaan alle kousebensjes vaan de Folies Bergere
Honorair wienkletskesveger vaan Le Coq d’Or
Drappo-kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2008 Richard I (Richard Jongen)

Stadsprins 2007

Roland Dear (Roland I)

Prins ROLAND I
PUBLICARICUS, BOURGONDICUS, VELOCIPEDICUS

Erfprins vaan de Capucijnergaank
Graof vaan de Heukelommerweeg
Lienhier vaan de Heerlekheid Wolder
Honorair raodshier vaan alle aw Loomelekriemers
Geheim Kamerhier vaan de Kirchröätsjer Meëdsjer
Titulair Dikke Zjiemsleger vaan Klop diech un Eijke
Iereconsul vaan alle gedrökpeersde Zakes
Gevolmachteg Berriedreger vaan ’t Dragersgilde Pie en Pauw , en Monnie en
Gonnie in duplo
Ginnereel-mejoor vaan de Nederlandse Weekblaajer Gróp
Drappo-kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2007 Roland I (Ronald Dear)

Stadsprins 2006

Norbert Frijns (Norbert I)

Prinsenaom: Norbert d'n ierste
JURIDICULICUS ROCKMANICUS TRIBUNALICUS
Geheim kamerhier vaan vrouwe Zjustitia
Avvekaot –Ginneraol à décharge vaan ’t Wiecker Tribunaol
Flitskorporaol vaan de Huzare vaan Boreel in de Heerlyckheid Seedorf
Residerend Centurion vaan de Bilserbaon
Honorair Sluiskommandant vaan de JoJo-have tot de Voedingsknaar
Graof vaan ’t Vriethof
Lienhier vaan de Bessing
Titulair presiderend trompettis vaan de Herremenoetsmie
Emeritus scrumkaptein vaan de Old Maraboes Association
Drappokommandat vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2006 Norbert I (Norbert Frijns)

Stadsprins 2005

Luc Schoonbrood (Luc I)

Prinsenaom: Luc d'n Ierste
TOURISTICUS ORGANISATORICUS CARAMBOLICUS
Erfprins vaan d’n Hertogsingel
Lienhier vaan de Statie en aander aonpaolende gebiedsdeile
Graof vaan ’t culinaire Miewenès
Gevolmachteg Ambassadeur vaan Laon tot Aoke
Titulair dikkezjiemsleger vaan Obbenuijts
Honorair Spinsleechdreger vaan alle globetrotters en aander toeriste
Emeritus “Excellentum”b.d. vaan de KLM zoonder Pegasus
Groet Conservator vaan de Sympatisante vaan MVV en aander pingeleers
Iere-Carambolis vaan BBM en aander pommeranstoekers
Drappokommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2005 Luc I (Luc Schoonbrood)

Stadsprins 2004

Corné Gilissen (Corné I)

Prinsenaom: Prins Corné d’n Ierste
CONSILIARIUS SYMPHONICUS LUMINICENCIUS
Erf-Prins vaan de Heerlekheid St. Pieter
Graof vaan de Neker tot de Groete Luregraof
Lienhier vaan de Amiejer Hei
Honorair Mousquetair-Trésorier vaan Hospice Trajectum
Grand- Maître Directeur vaan de Keuneleke Symfoniese Orkesvereiniging Laat & Zaat
Emeritus Chevalier de la Table Ronde soixante-deux
Iereconsul vaan alle Voonketrèkkers
Gevolmachteg Ambassadeur vaan ‘t Bouwforum Leonardo da Vinci
Conservator vaan de Scouting Sint Gerlach
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

2004 Corné I (Corné Gilissen)

Stadsprins 2003

Léon Geurtjens (Léon II)

Prinsenaom: Prins Leon d’n Twiede
DELICIATICUS VINOLOGICUS TRAVELLARICUS
Erf-Prins vaan de Heerlekheid Potteberg
Graof vaan Wolder tot Vroenhove
Honorair-Kletskesveger vaan de Wienacademie
Titulair-Flitskorporaol vaan de Negorij Garderen
Groet-Sloeutelbewaorder vaan de Brusselsepoort
Gevolmachteg Ambassadeur in ’t land vaan Herve
Mâitre-Cuisinière vaan de Cercle Hubert
Chevalier vaan Les Chers Amis
Groet-Conservator vaan alle Kelderratte
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

2003 Leon II (Leon Geurtjens)

Stadsprins 2002

Bèr Eggen (Bèr III)

Prinsenaom: Prins Bèr d’n Derde
ARTISTICUS-PECUNIARIUS-GENEALOGICUS
Erf-Prins vaan de Heerlekheid Caberg
Iere-Kanunnik vaan ’t kapelke op d’n Heukel
Collecteur-General vaan belege tiensjes en aander aw duite
Conservator vaan de aw Heugemer Sjaatsbaon
Emeritus-Pensiliarius vaan de Academie Royal de Liège
Groet-Vreuteleer in stambuim en gehoutwörmde zakes
Geheim Kamerhier vaan Sinterklaos
Chef de clinique vaan gedrökpeersde zakes in ’t academisch hospitaol
Graof vaan d’n Hierder Awwe weeg
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

2002 Bèr III (Bèr Eggen)

Stadsprins 2001

Willy Verwey (Willy III)

Prinsenaom: Prins Willy d’n Derde
REGULARICUS-TENNISSARIUS-KABELNARRICUS
Baron vaan Lummel en aonpaolend Brookland
Graof vaan Belfort
Knuddel-Majoor b.d. vaan de Cavalarie
Groet-Vlegemepper vaan de Tennisclub Daalhof
Korporaol-Ordonnans vaan ’t Momuskanon
Conservator vaan ’t aajd-Törfsjeep oet Breda
Geheim-Kamerhier vaan St. Monnie en Gonnie
Honorair-Sjerpsjötter vaan de Mestreechse D.D. Stadssjötterij
Gevolmachteg Lanteriedreger vaan ’t Mestreechs Volkstheater
Drappo-Commandant vaan alle zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2001 Willy III (Willy Verweij)

Stadsprins 2000

Peter Reijnders (Peter II)

Prins Peter d’n Twiede
HERMANDARICUS-MILLENNICUS-BOURGONDICUS
Lienhier vaan de Amiër Hei
Inundatiecommandant vaan de Koompe Graof vaan de Hierlekheid Caberg
Geheim-Kamerhier vaan d’n Hertog vaan Brabant
Groet-Piezelbewaorder vaan deender Kesseleer
Honorair-Dikkezjiemsleger van de Pelisiekapel Chevalier de la Table Ronde
Kaajdwaterbrigadeer vaan ‘t zwumbad Jekerdal
Gevolmachtig Trezaurier vaan de Regebaogsjaol
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

2000 Peter II (Peter Reijnders)