Euver de Tempeleers

Stadsprinse 1980 - 1989

Stadsprins 1989

Robert Jessen (Robert I)

Prinsenaom: Prins Robert d’n Ierste
Dentalicus-Serenadicus-Autoquarius
Graof vaan de Heerlijkheid St.Pieter
Lienhier vaan de Viefhieringestraot
Prizzedent vaan de Prinseleke Herremenie St.Pieter 1890
Honorair Senator vaan de Strabenders
Emeritus-Regent vaan de Dinghoes-Sociëteit
Conservator vaan de klassieke MG’s
Honorair Trommeleer vaan Vreug en Neuchter (bij bevordering)
Besjermhier vaan ’t Mooswief en al häör kinder
Groet-installateur veur alle Tandarts-tieste
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

1989 Robert I (Robert Jessen)

Stadsprins 1988

Loe Lausberg (Loe III)

Prinsenaom: Prins Loe d’n derde
Otomotivicus-Fanfaricus-Junioricus
Opper-Stalmeister vaan de gemotoriseerde peerdskrachte
Erf-Prins vaan de Botermijn
Gouverneur vaan Randwiek
Conservator vaan d’n Awwe Passerel
Conducteur-Ginneraol vaan d’n Iezere Weeg
Lienhier vaan Wiek
Praeses vaan de Juniorkamer Mestreech
Vice-Prizzedent vaan de Prinseleke Wieker Fanfaar
Aajd-Opper vaan de Kanneklitse
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1988 Loe III (Loe Lausberg)

Stadsprins 1987

Math Hameleers (Math II)

Prinsenaom: Prins Math d’n Twiede
Energicus-Gigantius-Informaticus
Aajd-Prins vaan de Strabenders
Graof vaan Amie en de Amiër-hei
Erf-Prins vaan ‘t Boschstraotkerteer
Groet-Hertog vaan Sjaan
Trezaurier vaan ’t Reuzegilde vaan Stadsreus Gigantius
Gouverneur vaan de Maagdendrees
Restaurateur vaan ‘t Kestaanjelehöfke
Besjermhier vaan de Gemeinteleke Tennisclub
Groet-Sjraveleer in Filatelistische Kikzjozerije
Drappo-Commandant vaan alle Zate Heremeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

1987 Math II (Math Hameleers)

Stadsprins 1986

Jan Janssen (Jan I)

Prinsenaom: Prins Jan d’n Ierste
Viditellus-Comediantus-Scribendus
Graof vaan de Wiekerpoort
Erf-Prins vaan de Botermijn
Stimulator vaan ‘t Kollefitsje
Aajd-Prins vaan de Kelderratte
Gouverneur vaan Veldeke
Groet-Promotor vaan ’t Mestreechs Volkstheater
Börgemeister vaan Köpenick
Geheim Kamerhier vaan Sint Lambeer
Groet-Operateur vaan de Ellentrikke Gezèt
Honorair-Cencor vaan de Zingende Pótsvrouwe
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1986 Jan I (Jan Janssen)

Stadsprins 1985

Jef Loontjens (Jef I)

Prinsenaom: Prins Jèf d’n Ierste
Architektikus-Mestreechtensikus-Gigantius
Erf-Prins vaan ‘t Kloester
Graof vaan ‘t Jekerdal
Gouverneur vaan de Koompe
Aajd-Prins vaan de Strabenders
Renovator vaan ‘t Mooswief
Groet-Constructeur vaan Stadsreus Gigantius
Prinselek Naozaot vaan Zwerver Flupke
Honorair-Lector vaan Veldeke
Helden-Tenor vaan ’t Prinselek Loontjenskoer
Iere-Curator vaan de Academie vaan Bouw- en Aander kunste
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1985 Jef I (Jef Loontjens)

Stadsprins 1984

Jean Servais (Jean II)

Prinsenaom: Prins Jean d’n Twiede
En-Em-Be-Ticus - Rapiditus - Serenadicus
Graof vaan Sint Pieter op de Berg
Conservator vaan de Sint Rochuskepel
Erf-Prins vaan de Zonneberg
Curator vaan de Entre’Deux
Aajd-Kräölke vaan ‘t Mannekoer
Honorair-Senator vaan de Strabenders
Gouverneur vaan ’t opgegraove Romeins Castellum
Boetespeul-Veteraon vaan Rapid
President vaan de Prinseleke Hermenie Sint Pieter
Tresaurier vaan de Nationaal Mètdinkende Baankwèrrekers
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1984 Jean II (Jean Servais)

Stadsprins 1983

Phil Dumoulin (Phil I)

Prinsenaom: Prins Phil d’n Ierste
Neerlandicus-Gigantius-Comediantus
Graof vaan Sint Pieter
Erf-Prins vaan de aw Klevarie-wei
Emeritus-Opper vaan de Strabenders
Lei-hawwer vaan Stadsreus Gigantius
Gouverneur vaan Veldeke
Professor vaan ’t Fien Mamzèlke
Hof-Minnestreel vaan de Keizer op Sint Pieter
Honorair-Didaktikus vaan de Nederlandse Letteren
Groet-Promotor vaan de Mestreechter taol
Besjermhier vaan alle Mooswiever
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1983 Phil I (Phil Dumoulin)

Stadsprins 1982

Jean Schreuder (Jean I)

Prinsenaom: Prins Jean d’n Ierste
Tegelianus-Muzikantus-Bourgondicus
Graof vaan ‘t Worteleboereriek
Erf-Prins vaan ‘t riek vaan Ex-Prins Leon Kalbeskianus (1948)
Lienhier vaan de Smooksjier vaan St.Joris
Honorair-Gouverneur vaan “de Bek”
Iere-Commandeur vaan de Keuninkleke
Iere-Kanunnik vaan d’n opgegraove knoke-kerreljong vaan de Sintervaos
Sjatbewaorder vaan de Persee-merret
Aajd-Conservator vaan de Grotwoening vaan Greetsje Blankers
Gepensioneerd Flitskorporaol vaan de Kèttelepiotte
Groet-Planoloog vaan de nuie Passerel
Drappo-Commandant vaan alle “Toeters en Blozers”
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1982 Jean I (Jean Schreuder)

Stadsprins 1981

Bert Beenkens (Bert I)

Prinsenaom: Prins Bert d’n Ierste
Investericus-Scoutianus-Aquarellicus
Lienhier vaan Belfort
Erfprins vaan ’t Jekerketeer
Commandeur in de Wereldbroedersjap vaan de Platte Knoup
Honorair-Gouverneur vaan ’t Buurthoes Sintervaos
Conservator vaan de Brak Misjèl
Groet-analis vaan ’t Lomelefebrik
Palletmeister vaan de Zoondagsjèlders
Sjatbewaorder vaan de Mestreechter Devosies
Opper-scribent vaan de Kemikken Opera
Drappo-Kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1981 Bert I (Bert Beenkens)

Stadsprins 1980

Raymond Hommes (Raymond II)

Prinsenaom: Prins Raymond d’n Twiede
Makelarius-Taxatorius-Assurantius
Erf-Prins vaan ‘t Vastelaovendsriek vaan Prins Pierre d’n Derde (1965)
Graof vaan Daalhof
Ridder vaan Sint Pieter
Lienhier vaan de Koompe
Honorair-Prins vaan St.Louis in ’t Rogstekersriek
Geheim-Kamerhier vaan ’t Makeleersgilde
Groet-Taxateur vaan Oon(t)reurende zakes
Conservator vaan de Buukskes
Opper-Constructeur vaan de Modelbouw-vakkers
Besjermhier vaan alle Mestreechter Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Straotvastelaovend

1980 Raymond II (Raymond Hommes) (1)