Euver de Tempeleers

Stadsprinse 1980 - 1989

Stadsprins 1989

Robert Jessen (Robert I)

Prinsenaom: Prins Robert d’n Ierste Dentalicus-Serenadicus-Autoquarius Graof vaan de Heerlijkheid St.Pieter Lienhier vaan de Viefhieringestraot Prizzedent vaan de Prinseleke Herremenie St.Pieter 1890 Honorair Senator vaan de Strabenders Emeritus-Regent vaan de Dinghoes-Sociëteit Conservator vaan de klassieke MG’s Honorair Trommeleer vaan Vreug en Neuchter (bij bevordering) Besjermhier vaan ’t Mooswief en al häör kinder Groet-installateur veur alle Tandarts-tieste Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

1989 Robert I (Robert Jessen)

Stadsprins 1988

Loe Lausberg (Loe III)

Prinsenaom: Prins Loe d’n derde Otomotivicus-Fanfaricus-Junioricus Opper-Stalmeister vaan de gemotoriseerde peerdskrachte Erf-Prins vaan de Botermijn Gouverneur vaan Randwiek Conservator vaan d’n Awwe Passerel Conducteur-Ginneraol vaan d’n Iezere Weeg Lienhier vaan Wiek Praeses vaan de Juniorkamer Mestreech Vice-Prizzedent vaan de Prinseleke Wieker Fanfaar Aajd-Opper vaan de Kanneklitse Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1988 Loe III (Loe Lausberg)

Stadsprins 1987

Math Hameleers (Math II)

Prinsenaom: Prins Math d’n Twiede Energicus-Gigantius-Informaticus Aajd-Prins vaan de Strabenders Graof vaan Amie en de Amiër-hei Erf-Prins vaan ‘t Boschstraotkerteer Groet-Hertog vaan Sjaan Trezaurier vaan ’t Reuzegilde vaan Stadsreus Gigantius Gouverneur vaan de Maagdendrees Restaurateur vaan ‘t Kestaanjelehöfke Besjermhier vaan de Gemeinteleke Tennisclub Groet-Sjraveleer in Filatelistische Kikzjozerije Drappo-Commandant vaan alle Zate Heremeniekes Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

1987 Math II (Math Hameleers)

Stadsprins 1986

Jan Janssen (Jan I)

Prinsenaom: Prins Jan d’n Ierste Viditellus-Comediantus-Scribendus Graof vaan de Wiekerpoort Erf-Prins vaan de Botermijn Stimulator vaan ‘t Kollefitsje Aajd-Prins vaan de Kelderratte Gouverneur vaan Veldeke Groet-Promotor vaan ’t Mestreechs Volkstheater Börgemeister vaan Köpenick Geheim Kamerhier vaan Sint Lambeer Groet-Operateur vaan de Ellentrikke Gezèt Honorair-Cencor vaan de Zingende Pótsvrouwe Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1986 Jan I (Jan Janssen)

Stadsprins 1985

Jef Loontjens (Jef I)

Prinsenaom: Prins Jèf d’n Ierste Architektikus-Mestreechtensikus-Gigantius Erf-Prins vaan ‘t Kloester Graof vaan ‘t Jekerdal Gouverneur vaan de Koompe Aajd-Prins vaan de Strabenders Renovator vaan ‘t Mooswief Groet-Constructeur vaan Stadsreus Gigantius Prinselek Naozaot vaan Zwerver Flupke Honorair-Lector vaan Veldeke Helden-Tenor vaan ’t Prinselek Loontjenskoer Iere-Curator vaan de Academie vaan Bouw- en Aander kunste Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1985 Jef I (Jef Loontjens)

Stadsprins 1984

Jean Servais (Jean II)

Prinsenaom: Prins Jean d’n Twiede En-Em-Be-Ticus - Rapiditus - Serenadicus Graof vaan Sint Pieter op de Berg Conservator vaan de Sint Rochuskepel Erf-Prins vaan de Zonneberg Curator vaan de Entre’Deux Aajd-Kräölke vaan ‘t Mannekoer Honorair-Senator vaan de Strabenders Gouverneur vaan ’t opgegraove Romeins Castellum Boetespeul-Veteraon vaan Rapid President vaan de Prinseleke Hermenie Sint Pieter Tresaurier vaan de Nationaal Mètdinkende Baankwèrrekers Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1984 Jean II (Jean Servais)

Stadsprins 1983

Phil Dumoulin (Phil I)

Prinsenaom: Prins Phil d’n Ierste Neerlandicus-Gigantius-Comediantus Graof vaan Sint Pieter Erf-Prins vaan de aw Klevarie-wei Emeritus-Opper vaan de Strabenders Lei-hawwer vaan Stadsreus Gigantius Gouverneur vaan Veldeke Professor vaan ’t Fien Mamzèlke Hof-Minnestreel vaan de Keizer op Sint Pieter Honorair-Didaktikus vaan de Nederlandse Letteren Groet-Promotor vaan de Mestreechter taol Besjermhier vaan alle Mooswiever Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1983 Phil I (Phil Dumoulin)

Stadsprins 1982

Jean Schreuder (Jean I)

Prinsenaom: Prins Jean d’n Ierste Tegelianus-Muzikantus-Bourgondicus Graof vaan ‘t Worteleboereriek Erf-Prins vaan ‘t riek vaan Ex-Prins Leon Kalbeskianus (1948) Lienhier vaan de Smooksjier vaan St.Joris Honorair-Gouverneur vaan “de Bek” Iere-Commandeur vaan de Keuninkleke Iere-Kanunnik vaan d’n opgegraove knoke-kerreljong vaan de Sintervaos Sjatbewaorder vaan de Persee-merret Aajd-Conservator vaan de Grotwoening vaan Greetsje Blankers Gepensioneerd Flitskorporaol vaan de Kèttelepiotte Groet-Planoloog vaan de nuie Passerel Drappo-Commandant vaan alle “Toeters en Blozers” Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1982 Jean I (Jean Schreuder)

Stadsprins 1981

Bert Beenkens (Bert I)

Prinsenaom: Prins Bert d’n Ierste Investericus-Scoutianus-Aquarellicus Lienhier vaan Belfort Erfprins vaan ’t Jekerketeer Commandeur in de Wereldbroedersjap vaan de Platte Knoup Honorair-Gouverneur vaan ’t Buurthoes Sintervaos Conservator vaan de Brak Misjèl Groet-analis vaan ’t Lomelefebrik Palletmeister vaan de Zoondagsjèlders Sjatbewaorder vaan de Mestreechter Devosies Opper-scribent vaan de Kemikken Opera Drappo-Kommandant vaan alle Zate Hermeniekes Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

1981 Bert I (Bert Beenkens)

Stadsprins 1980

Raymond Hommes (Raymond II)

Prinsenaom: Prins Raymond d’n Twiede Makelarius-Taxatorius-Assurantius Erf-Prins vaan ‘t Vastelaovendsriek vaan Prins Pierre d’n Derde (1965) Graof vaan Daalhof Ridder vaan Sint Pieter Lienhier vaan de Koompe Honorair-Prins vaan St.Louis in ’t Rogstekersriek Geheim-Kamerhier vaan ’t Makeleersgilde Groet-Taxateur vaan Oon(t)reurende zakes Conservator vaan de Buukskes Opper-Constructeur vaan de Modelbouw-vakkers Besjermhier vaan alle Mestreechter Zate Hermeniekes Protecteur vaan de Mestreechter Straotvastelaovend

1980 Raymond II (Raymond Hommes) (1)