Vastelaovend

Vastelaovendsvierder 2009

2009 Guido

Guido Oomen

Es de kanselarijraod ziech geit beraoje umtrent de Vastelaovendsvierder vaan ’t loupende jaor daan kin ’t veurkoume tot binne ‘ne vlook en ‘ne zöch de zjuste mins gevoonde weurt.
Want laote v’r ierlek zien , es dat tirailleursgruupke vaan de protocolkemissie op de loer ligk mèt de Vastelaovendsdaog en zelfs wied daorveur daan kint geer devaan opaon tot zie gedege hun werk doen.
Zoe ouch dit kier : Neet mèt de vlam in de piep meh mèt ’t spinsleech veurop , nota bene op d’n daag al nao ’t oetrope vaan de Stadsprins bleek al vlot tot datzelfde spinsleech zoonder sputtere ziech in eine weeg leek te begeve , op ’n meneer die zelde gezeen waors. D’n ajdste vaan ’t stel klaogde nog jaomerlek , mieljaar : zoe hel is ’t jaore neet gegaange. De jongste evels vaan de hiere had slinger d’r in en zag gans guiteg : ’t liek wel of v’r peper in de vot höbbe gekrege. En via inkele umzwervinge euver ’t Sintervaosbolwerk de Vriethof en de Boschstraot stevende me in rechte lijn riechting Bessing.
En op die plek , boe op deen daag de lètste algemein vergadering vaan de Zate Hermeniekes plaots voont , daor boe noe nog spieteg genóg allein de bouwval vaan de Festivillage resteert oet d’n esprit vaan ’t Vastelaovendsgeveul , oetgerekend op die plaots gaof ’t spinsleech e dusdaoneg klaor leech esof ’t leek tot de staar vaan Bethlehem eve obbenuits tot leve waors gekoume.

Euvertuig vaan de oonfeilbaarheid vaan dat spinsleech oreerde de veurzitter gedecideerd :Hiere hei is ‘r , dat moot ‘m zien.
En um ziech neet te verraoje , woort mèt umtrèkkende beweging via ’t buffèt ’n oonopvallende plaots ingenome achter d’n twiede pilaster.
Mèt vräog constateerde de Kanselarijraod tot de mins dee hei aonwezeg waors oet ’t zjuste Vastelaovendshout gesnoje waors.
Vaan keends aof aon woort häöm naomelek de Vastelaovend met de paplepel ingegote. Zoe wie zoeväöle , vierde heer es gamin Vastelaovend op de Vriethof en later in ’t derde orde gebouw boe heer nog geierd woort es lid vaan de raod vaan èlf op de Paotersbaon. En wie dat zoe geit : ’t blood krup boe ’t neet goon kin. Heer is lid en 31 jaor geleie mètopriechter vaan ’n vereineging die in Mestreech hunne gelieke neet heet , oondertösse Oppermoeljaan vaan diezelfde vereineging ouch op de zate Hermeniekes jaorvergadering . Dao boe heer in ierste instantie in 1995 verklaorde nao de nommer 11 getrokke te höbbe: Meh dat geit neet…….löp heer nog altied mèt trom of ratel meh altied mèt verwoonderde kinderouge door straote vaan Mestreech die door de Mestreechter geis mèt Vastelaovendskleure zien gedèk….

Dames en hiere met vräög maak iech uuch bekind mèt De Vastelaovendsvierder 2009 , oorspreunkelek aofkomsteg vaan De Bok z’n Kloete : Guido Oomen

Guido Oomen
Guido Oomen is de veurmaan vaan ’t hermenieke “Veur de bok z’n kloete”. Die rippetere eine kier per jaor: op carnevalszaoterdag in De Duke in de Koojstraot. Volges Guido is ’t ’n ope hermenieke: ze höbbe gein ledelies, dus ederein kint mètdoen. Tijdens de rippetitie vaan ’t hermenieke is Guido al gans geprippereerd op de Vastelaovend: thoes heet heer daan drei propel pekskes veerdeg ligke/haange, veur ederen daag eint. Wie ’t hermenieke “Veur de bok z’n kloete” bij de hermeniekesvergadering in 1994 nommer 11 trok, en daomèt veroordeild waor tot ’t muzikaal opluustere vaan de hermeniekesvergaderig 1995 heet Guido in drei wäörd oetgelag tot dat neet góng: “’t Geit neet!”. Die wäörd heet heer, tot plezerege consternatie vaan de vergadering nog tientalle kiere herhaold. De lui ammezeerde z’ch zoe demèt tot Guido besloot um eder jaor in de roondvraog vaan de vergadering get te zègke. Zoe is heer gewore tot, door De Tempeleers erkind, opper-moeljaan vaan de Zate Hermeniekes.