Nuits

Stadsprins Roy d’n Ierste

14 jannewarie 2024 Statieportret Roy I

Mestreech, 14 jannewari 2024

De Tempeleers make bekind:

Naomes de ministeries vaan geannonceerde- en notificeerde zakes, langloupende zakes en energieke zakes: 

Op dizze veur Mestreech zier importanten daag in ’t vreuge veurjaor vaan 2000 plus twie kier èlf plus twie, make veurneumde Ministeries mèt väöl vräög bekind tot d’n hier dee wierdeg is bevoonde um Mestreech veur te goon in de zwoer meh plezerege daog vaan Vastelaovend vaanaof noe gekind zal zien es:

Roy I, Stadsprins vaan Groet Mestreech. Mèt belump en vaste hand zal heer Mestreech op oonnaovolgbaar wijs veurgoon in de vegilie vaan en de heerleke daog vaan Vastelaovend zelf.

Stadsprins Roy d’n Ierste

Euze Stadsprins, in ’t börgerleve Roy Gulikers, is 39 jaor joonk. Heer is getrouwd mèt zien leeftallege Prinses Lina Gulikers- Bastiaens (35 jaor joonk). Zie woene mèt hun döchter Noor en Suze aon de Vaubanstraot in de Breusselsepoort. Dao is heer terech gekoume nao umzwervinge via ‘t Prof. Henketplein in Wyckerpoort, de Mergelweeg in Jekerdal, de Breuselseweeg in de Breuselsepoort, Schaesbergerbosch in Vroendaal en de Sjippersdreef in Belfort.

Veur zien studie heet Ziene Hoege Hoeglöstegheid, nao de apekeutelesjaol De Regebaog en OBS de Binnestad, ore in beuk zitte loere op ’t Trichter Kleesj en denao aon de Pabo um lieraar te weure.

Naotot ZHH es lierkrach ’n ginneratie sjaolkinder vastelaovend heet bijgebrach, heet heer de euverstap naor de commercieel sector gemaak. In ’t daogeleks leve is Ziene Hoege Hoeglöstegheid daan ouch media-advisäör bij de regionale tèllevisie en radiozender L1 in Amie.

Euze hoeglöstegheid is ‘nen echte Mestreechteneer en maag ziech kleinzoon numme vaan Sjeng Kraft zaoleger. Op sociaol maotsjappelek vlak heet heer ziech mie es verdeenstelek gemaak veur Mestreech. Zoe waor heer oonder mie ein vaan de kaartrekkers bij de Sjeng Kraft Kompenei, boe heer verantwoordelek waor veur de horeca bij de 11de vaan de 11de in Mestreech. Alleweil maak heer oonderdeil oet vaan de Mestreechter Steerkes en vaan Stiechting Vastelaovends Vrun, die eedere vastelaovendsmaondag de Stumpkeszitting in, roond, tösse en oonder de Mouton Blanc aon de Keersemerret organisere. Ouch heet ZHH ziech oonder mie in ’t verleije ingezat veur Veldeke Mestreech. Weijer is ZHH fervent sepporter vaan MVV. Heer bezeuk, zoe good es, eedere thoeswedstrijd. Op sportief vlak deit ZHH regelmaoteg zien rensjeun aon, al heet nog noets iemes ‘m zien renne..

 

Titulaturen vaan Ziene Hoege Hoeglöstegheid en oetlègk:

Roy d’n Ierste

Media Acquisitoricus (ZHH is Media Advisäör bij L1) - Stumpkesconservatoricus– (ZHH is organisator vaan de Stumpkes Zitting) Mosae étoilelericus (ZHH maak deil oet vaan vastelaovendsgezelsjap de Mestreechter Steerkes)

Honoraire Consul vaan de Villa Bilisia (ZHH is gebore in Bilzen)
Groet-Hertog vaan de Limburgse Kempen en Haspengouw tot in Smeeldemale (Nao zien geboorte in Bilzen heet ZHH nog 2 weke in Smeermaos motte beijkoume, veurtot heer naor Mestreech verhuisde)
Opper-Lummeleer vaan basissjaol De Regebaog en OBS de Binnestad (op dees basissjaole waor ZHH de beste speuler vaan lummele)
Prinselek Naozaot vaan de Opper Monekaspeuler vaan Mestreech (ZHH is ‘ne kleinzoon vaan Sjeng Kraft zaoleger.)
Kroetmeister mèt lont vaan de Hoeg- en Lieg Fronte (ZHH woent aon de Hoeg Fronte)
Groet-advisäör vaan de umroop met letter en ciefer (ZHH werk bij Radio- en Tèllevisiezender L1)
Senator met weurs vaan de Stumpkeszitting (ZHH is medeorganisator vaan de Stumpkeszitting)
Emeritus Tamboer-sans-Maitre vaan de Sint Pieterse drumband (ZHH is ruim 12 jaor tamboer gewees bij de drumband vaan hermenie Sint Pieter)
Iere-president, met puuneke, vaan de Mestreechter Steerkes (ZHH is lid vaan dit vastelaovendsgezelsjap)
Drappocommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Trök nao 't euverziech