Nuits

Vastelaovendsvierder vaan ‘t jaor 2023: Bende vaan Ketótsj

17 november 2023 Bende

Stadscarnevalsvereineging De Tempeleers heet op haör jaorvergadering ‘De bende vaan Ketótsj’ oetgerope tot ‘Vastelaovendsvierder vaan ’t jaor 2023’. Neve dezen iervollen titel mage de carnevalsvierders op vastelaovendszoondag 11 fibberwarie 2024 d’n 10de sjeut vaan ‘t Momuskenon losse en oontvaange zie de officiële oerkónde en ‘n replica vaan ‘t Momuskenon.

Criteria
De Vastelaovendsvierder vaan ‘t jaor weurt door de Kanselarijraod vaan de Tempeleers beneump, naotot zie häör oer te luuster heet gelag bij ‘t Vastelaovend vierend volk vaan Mestreech.
De zeuktoch nao ‘nen einzelgänger, gróp of duo begint altied op vastelaovendszoondag en doort tot vastelaovendsdinsdag 0.00 uur. “Veer hantere daobij altied ‘n aontal criteria boe-oonder de vraoge of euze kandidaot ‘nen oprechte vastelaovendsvierder is, wie steit de kandidaot tösse ‘t Vastelaovendvierend Volk vaan Mestreech en neet gehiel oonbelaankriek: zörg de kandidaot veur genóg esprit um volgende ginneraties te inspirere”, aldus de veurzitter vaan de Kanselarijraod Odin Wijnhoven.

Euver ‘De bende vaan Ketótsj’
De Vastelaovendsvierder van ‘t jaor 2023 is verneump nao de beruchte Franse bende vaan Cartouche. ‘t Verhaol geit tot dees bende op häör hoegtepunt bestoont oet zoe’n 350 leie.
De geliekenis mèt de Mestreechse Bende vaan Ketótsj is daan ouch gaw gemaak, want op häör hoegtepunt lepe mie ies 300 lui mèt in d’n optoch.

De Bende vaan Ketótsj is in 2008 gevörmp door Trea Schellings, Diane van de Biggelaar, Lily Vossen, Henny Zwackhalen en Roy van Bogaart en besteit daoneve oet femilies, vrun vaan joonk tot aajd. Ouch steit de bende bekind um d’n inbringk vaan väöl Mestreechse artieste wie Ludy van Dijk, Jef Verheijde (Vastelaovendsvierder vaan ‘t jaor 2003) en Bert Garnier (sjrijver LVK-winner 1999), die hunne Mestreechse vastelaovendsmeziek gere op de carnevalswagel oonder d’n aondach bringe.

Mèt de Vastelaovend steit ‘De bende vaan Ketótsj’ nao de optochte op de Merret veur hunne hoeskaffee De Dolle Dries, boe zie tot oongeveer 20.11 oor de lui ammesere mèt meziek en optrejjes op hunne wagel. De Bende vaan Ketótsj zeet daobij de tradities vaan de Mestreechter Vastelaovend hoog in ‘t veendel te höbbe stoon en ouch ruimte te geve aon Zate Hermeniekes en aandere vastelaovendsvierderes.

Trök nao 't euverziech