Vastelaovend

Vastelaovendsvierder 2020

Vastelaovendsvierder2020

De Twie Zoonder Kop.

Bij die twie zit de Vastelaovend in ’t blood. Sinds jaor en daag zien zie altied same in de Groete en Femilie Optoch te zien gewees. In 2003 prakkezeerde zie zich suf op e leuk nui pekske. Ze hadde get bedach, meh jaomer genóg waor ’t idee al ‘ns gesignaleerd in de Groeten Optoch en de zeuktoch kós obbenuits beginne. Tot op ‘nen TV-aovend get beelden vaan Circque du Soleil oet Brazilië langskaome. In ‘n ‘split-second’ zaoge ze ‘nen arties dee ‘ne jas aondoog en bijnao neet mie te zien waor. En dát momint brach hun op ’t idee vaan hun huidege pekskes. Ze hadde ouch metein de naom: ‘De Jasse’.  En ze spraoke same aof um neet te praote en ziech ouch neet bekind te make. Teminste zoe lang es ’t zouw dore, dachte ze toen.

Mèt hölp vaan ‘ne bevrunde docent Mode hadde ze gaw ’n invojdege teikening. In hun straot woende ’n zier ervare nejeers die bereid waor de jasse veur ze te make. Alletwie mèt ’n opgelagde zwiegpliech boe ze mèt instumde. De ‘constructie’ veur de Jasse maakde ze zelf. De lol en ’t plezeer vaan de realisatie en ’t bedinke vaan de ‘act’ veur d’n optoch lieverde al hiel väöl plezeer op.

In de Vastelaovend vaan 2004, Stadsprins Corné I ging us allemaol veur, lepe ze veur d’n ierste kier mèt. Tot hun groete verrassing kraoge ze in de wandeling nao ’t startpunt vaan d’n optoch, ze hadde ’n geheim plaots um ziech um te kleie, al väöl positieve reacties en compliminte veur ’t idee. De krach vaan ‘t pekske zit in de eenvoud en ’n touwliechting is neet nudeg. Ederein snap ’t en veult de hilariteit. Vaan klein tot groet. De lui laoge metein in ’n sjäör en wouwe mèt hun op de foto. D’n optoch mós toen nog beginne. Ze kraoge hiel väöl vraoge die altied oonbeantwoord zien gebleve. Wee zeet geer? Wie höb g’r dat gemaak? Boe loert g’r door? En nog ‘ne houp sjele Vastelaovendswawwel, heerlek. De lui trókke zelf al gaw hun conclusie: ‘zoonder kop kinste ouch neet praote’. Iech citeer: “Vaanaof de ierste minuut höbbe veer de groetste lol gehad, ’t idee sloog aon”.

’t Jaor daonao hoorte ze de lui zegke: “dao höbste die twie weer”. ‘Die loupe wie “’n hin zoonder kop” in d’n Optoch. Vaanaof 2004 höbbe zie geine Groete en Femilie Optoch euvergeslage en geloupe vaan de start tot ’t ind. Zon, wind, snie, hagel, ’t deerde hun neet. Nao d’n optoch kós geer hun tegekoume op de mies oonverwachde plaotse boe zie daan zoe’n 10-15 minute bleve stoon. En altied weer die vraoge, foto’s en fèlmkes. Jaor in jaor oet waore zie in staot um ’t geheim te hawwe wee oonder die jasse zouw zitte. Meh väöl belangrieker waor tot zie oetgreujde tot ’n herkinbare en vaste weerde in de Mestreechter Vastelaovend.

Zie dörve de stèlling aon tot zie ’t mies gefotografeerde koppel in d’n Optoch zien. Ze höbbe alle werelddeile gehuurd en allemaol ‘op de foto’. ’t Pekske snap ech ederein! Tot hun eige verrassing zaoge zie e paar jaor geleie zelfs in Central Park in New York e vergeliekbaar koppel op ’n benkske zitte. Ouch tot groete hilariteit. Zouwe die ouch in Mestreech zien gewees?

Ouch veur us es Tempeleers is ’t jaorelaank e groet misterie gewees wee oonder die vermomming zaot. Metein nao aofloup vaan de Vastelaovend 2020 waore v’r ’t dreuver ins. Noe mós ’t goon gebäöre.

’t Is daan ouch tot veer uuch noe mèt väöl plezeer kinne prizzentere de Vastelaovendsvierder 2020 oonder d’n titel De Twie Zoonder Kop.

’t Heet us gèt meujte gekos. Door Covid-19 perikele góng de Jaorvergadering in november 2020 neet door en ouch de Vastelaovend 2021 kós neet doorgoon.

Alle hoop waor vervolgens gevesteg op de Jaorvergadering in november 2021. Meh alweer woort die, door de beperkende maotregele in verband mèt Covid-19, aofgebloze.

Umtot ’t nog oonzeker is wat de koumende Vastelaovend wel of neet is/weurt touwgestande, laote v’r Mestreech noe op dees meneer kinnes make mèt de Vastelaovendsvierders 2020: de Twie Zoonder Kop.

Es d’n démasque heet plaotsgevoonde zalle väöl vaan uuch de Vastelaovendsvierders kinne.

’t Zien naomelek Peter en Marga Schrijen ouch wel bekind es Stadsprins Peter I vaan 1997.

 

PERFICIA!