Bestèlle & aonmelle

Steunpilere-sjèlderij VERKOCH

Steunpilere Plaquet

Wèls diech de Mestreechter Vastelaovend ouch steune?
De Steunpilere-plaquèt is de ajdste financieel actie vaan de Tempeleers. ‘t Thema wisselt jaorleks en de plaquèt is daomèt veur väöl lui e sjiek verzamelitem.
Guus van Eck heet ‘t thema veur 2024: t Hermenieke’ oetgewèrk in e prachteg sjèlderij. 

De opbrings vaan de Steunpilere-plaquèt en 't sjèlderij kump volledeg ten gunste vaan de Mestreechter Vastelaovend.

't Sjèlderij
’t Sjèlderij weurt geveild. De veiling is geslote.

Alvas ‘ne groete merci veur dien bijdrage aon de Mestreechter Vastelaovend!

Vraoge?
Sjik ‘nen e-mail nao fike@tempeleers.nl ter attentie vaan Tempeleer Henri Janssen.