Bestèlle & aonmelle

Offisjeel Mestreechter Vastelaovendsveendel

Veendel 01

Online zien de veendels oetverkoch: Bestèllinge die al geplaots zien via de webshop kinne allein opgehaold weure bij Pooters Makelaardij Maastricht (Akersteenweg 15).
Nui veendels kinne allein nog gekoch weure bij de Primera in de Breusselse Poort!

Officieel Mestreechter Vastelaovendsveendel
De veendel is 150 cm breid en 100 cm hoeg en kos € 17.50. ‘t Is dezelfde veendel es die in ‘t carnevalssezoen oonder mie in ‘t centrum vaan Mestreech haange.

Vraoge?
Sjik ‘nen e-mail nao b.pooters@tempeleers.nl.

Mèt d‘n aonsjaf vaan ‘n merchandiseproduk steunste de sjariteit binne de Mestreechter Vastelaovend

‘ne Groete merci alvas!