Nuits

Op weeg nao Vastelaovend 2025

1 mei 2024

Oonderwijl Mestreech ziech prippereert op de zomer, wèrke Tempeleers en börgermètwèrkers achter de sjerm al weer hel um ouch vaan de Vastelaovend 2025 e groet succes te make. Want ouch al is de Vastelaovend nog wied eweg, dat beteikent neet tot dao niks te doen vèlt.

Zoe begint laankzaamaon de kalender vörm te kriege. Mèt netuurlek de vertrouwde hoegtepunte, wie De Zeuten Inval, ’t Prinsebal en ’t Kinderfies. Nao de ierste evaluaties is me geliek weer begónne mèt de organisatie vaan ’t volgend jaor. Zoe zien de lokaties al besproke en artieste vasgelag. Roond de 11de vaan de 11de starte v’r mèt de kaartverkoup vaan dees eveneminte. Zörg totste koumend jaor debij bis!

Ouch weurt in ’t geheim gewèrk aon de medaajes vaan koumend jaor. De Kanselarijraod heet weer 2 aonsprekende thema’s gevoonde veur de Prinsemedaalje en de Tempeleersmedaalje. ’t Ierste oontwerp belaof al hiel väöl. V’r zalle evels nog tot ind vaan dit jaor mote wachte ietot v’r zalle zien mèt welke creatie astrein meineg Mestreechteneer weurt geseerd es daank veur beweze deenste.

Neve de zake die eder jaor trökkoume, blieve v’r in gesprek mèt eus samewèrkingspartners wie de gemeinte, hölpdeenste en SMV-vereineginge. Daobij stoon veilegheid en touwgaankelekheid hoeg op d’n agenda. Same loere v’r wie v’r ederein, joonk en aajd, zoonder zörg kin laote genete vaan ’t sjoenste fies vaan ’t jaor. Mèt respek veur de sjoen tradities.

Eve nao ’t Preuvenemint rope veer de hölp in vaan ’t Vastelaovendvierend Volk vaan Mestreech um kandidaote veur Stadsprins aon te lievere. Daan beginne v’r mèt aoftèlle tot ’t momint dat ’t Momuskenon op zoondag 2 miert euver de Vriethof klink es teike tot de Vastelaovend 2025 officieel is gestart. Tot deen tied, haw eus website en socials in de gate veur ’t lèste nuits euver watste kins verwachte ’t koumend vastelaovendssezoen. Of mel d’ch aon veur euze nuitsbreef, daan huurst ’t lèste nuits es ierste!

Aonmelle

Trök nao 't euverziech