Over de Tempeleers

Bestuur

Mots Teaser

Bastiaan Klomp, President
Wim Lousberg, Vice-President
Théon Kennis, Habsjaar  
Marcel Franssen, Kretser

Iwan Bruijnzeels
de voorzitter van de P.R. commissie (afgekort PR)

Rob Dohmen,
de voorzitter van de commissie Binnengebeuren (afgekort Bige) 

Han van Trier,
de voorzitter van de commissie Buitenactiviteiten (afgekort Boge)

Peter Regout,
de voorzitter van deFinanciële commissie (afgekort Fike)

Odin Wijnhoven
de voorzitter van de Kanselarijraad (afgekort Kara)ijraad (afgekort Kara)