Over de Tempeleers

Bestuur

Mots Teaser

Bastiaan Klomp, President
Wim Lousberg, Vice-President
Théon Kennis, Habsjaar  
Iwan Bruijnzeels, Kretser

Jos Detisch,
de voorzitter van de commissie Buitenactiviteiten (afgekort Boge)

Vakatuur,
de voorzitter van de P.R. commissie (afgekort PR)

Guido Quaden,
de voorzitter van deFinanciële commissie (afgekort Fike)

Vakatuur,
de voorzitter van de commissie Binnengebeuren (afgekort Bige) 

Odin Wijnhoven
de voorzitter van de Kanselarijraad (afgekort Kara)ijraad (afgekort Kara)