Over de Tempeleers

Bijzondere ordes

Pegasussigillum

De Pegasuszegel oftwel ’t Pegasussigillum is geen onderscheiding in de klassieke zin van ’t woord maar kan als zodanig wel worden gedragen.
In opdracht van De Tempeleers  werd dit prachtige bronzen zegel in een kleine oplage vervaardigd door kunstenares Eveline Peeters-Tielens in 2008.

Hiernaast treft u een overzicht van de dragers van het Pegasus zegel en een overzicht van onze jaarlijkse onderscheidingen.