Over de Tempeleers

Dragers van de Pegasus

Pegasus 2013

De Pegasus

De Tempeleers is de stadsorganisatie die na het einde van de 2de wereldoorlog het mandaat van het toenmalige stadsbestuur onder het burgemeesterschap van Baron W. Michiels van Kessenich kreeg om vanaf dat moment het stadscarnaval te organiseren in al zijn facetten.
Een commissie van vijf heren die voordien nog banden hadden met de in 1839 opgerichte Momussociëteit , kreeg daartoe de opdracht.
In feite kan men stellen dat De Tempeleers niet alleen de erfgenamen waren van de Momussociëteit maar dat zij in feite een doorstart maakten onder nieuwe naam na het einde van de tweede wereldoorlog.
Buiten het feit dat De Tempeleers en Momus verantwoordelijk waren voor het carnaval in het algemeen stond en staat het woord “Sjariteit”( charité) hoog in het vaandel.
Om oude tijden en tradities niet teloor te laten gaan , organiseren De Tempeleers sedert oktober 2003 een interne “Momusavond” voor leden , Protecteurs en Oud-Protecteurs .
( Captains of industry , alsmede de topfunctionarissen in bedrijfsleven of bestuursorganisaties die zich in positieve zin aan De Tempeleers gelieerd hebben) en enige selecte gasten.
De “Momusavond “bestaat meestal uit een aantal onderdelen en onderwerpen.
Onder het genot van een eenvoudige doch voedzame maaltijd worden een aantal zaken door de “Hoelöstege Raod vaan Kemissie” voorgezeten.
Voorbeelden: Het welkom, toelichting en introductie van de gasten door de Praeses van de Raod vaan Kemissie Gastsprekers uit de omgeving van het Limburgse met voordracht omtrent hun opvatting van Carnaval.
Toelichtingen uit het oude Momusarchief Humoristische voordrachten met een knipoog naar de wereld. Een en ander gelardeerd met veel gezang.Een aantal gerenommeerde sprekers mochten reeds De Pegasus bestijgen.
De Pegasus staat in Maastricht symbool voor de onovertroffen wijsheid dat dit gevleugelde mythologische paard uitstraalt en waarvan bekend mag worden verondersteld dat : “ Eenieder die dit paard bestijgt, woorden van onuitsprekelijke wijsheid zal verkondigen “.

Met name op deze wijsheid ingaan, is de insteek om de gastspreker/decorandus er toe te verleiden om een voordracht te houden uiteraard in humoristische zin, waarbij in mogelijk drie stellingen een quasi-wetenschappelijke voordracht wordt gehouden. Enigszins conform : “Wieder den Tierischen Ernst”, wil de nieuwe Momussociëteit een soort van speakersacademy opbouwen, waarbij na welbevinden de betreffende spreker ( de decorandus) geëerd zal worden met oorkonde, Pegasuspenning en eeuwige roem. De spreker zal bijgeschreven worden in het register van “Confraters van het gevleugelde woord” en het recht verwerven de navolgende 11 jaar als gast aanwezig te zijn op de navolgende Momusavonden.

Register en dragers van het Pegasussigillum:

2008 Sjraar Cox burgemeester Sittard –geleen
2009 Theo Bovens Voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit Nederland
2010 Philip Houben ere-berschermheer van De Tempeleers en voormalig burgemeester van Maastricht
2011 Luc Soete, Prof. dr. Rector Magnificus vaan Maastricht University
2012 Chrit Rousseau, kunstschilder
2013: Volker Müller, Rector Magnificus Dülkener Narrenakademie anno 1554