Over de Tempeleers

Stichting De Tempeleers

Logo Tempeleers

De stadscarnavalsvereniging De Tempeleers

Op 16 november 1945 werd in de Momustempel carnavalsvereniging De Tempeleers opgericht.
Initiatiefnemer was Frans Thewissen, die ook als secretaris zitting nam in het bestuur. Dat eerste bestuur bestond voorts uit de heren dr. Jef Heijdendael (voorzitter), mr. Herman Kortebos (penningmeester), Bèr Retrae (lid) en Sjo Smeets (lid). Ceremoniemeester was Léon Schreuder.
De naam "Tempeleers" is ongetwijfeld "geleend" van de gelijknamige ridderorde die in het begin van de 12e eeuw in Jeruzalem werd gesticht.
In de notulen van de oprichtingsvergadering van de carnavalsvereniging "De Tempeleers" wordt als motief voor de naamkeuze slechts vermeld: "omdat de vereniging zitting heeft in de oude Momustempel en niet kan leven zonder een kloek glas bier".
De gehele naoorlogse ontwikkeling van de eeuwenoude Mestreechter Vastelaovend draagt duidelijk de signatuur van de Tempeleersorganisatie, die als zodanig ook als de verantwoordelijke organisatie voor het carnavalsgebeuren door het stadsbestuur is erkend.
Met respect voor en behoud van de waardevolle traditionele elementen uit de tijd van de Momus-sociëteit en zelfs lang daarvoor, hebben De Tempeleers vanaf 1946 onder vaak zeer moeilijke omstandigheden aan die "Vastelaovend" nieuwe impulsen gegeven en dat stuk volkscultuur niet alleen weten te behouden, maar ze hebben er nieuwe elementen aan toegevoegd.