Carnaval

't Momuskanon

Het Momuskanon dankt zijn naam aan de gelijknamige societeit Momus, waarvan de formele oprichting op 2 december 1840 heeft plaatsgevonden.

Zie ook Momussocieteit.
Het kleine kanon is mogelijk geschonken door één van de vele officieren die van deze societeit lid waren.
De oudste vermelding dateert uit 1841 toen op 28 november de solemneel opening van het societeitsjaar met 11 schoten van het Momuskanon werd ingeluid. Naast het in stelling brengen van het Momuskanon bij de jaarlijks terugkerende solemneel opening werden in de loop der jaren vele importante momenten met 11 schoten en vaak een veelvoud daarvan, gemarkeerd.
Een van die momenten was en is nog steeds het “inschieten” van de carnaval op het Vrijthof, waarvan de traditie thans door de Tempeleers wordt voortgezet. De overdracht van deze traditie vond plaats bij de installatie van de “Stadsorganisatie de Tempeleers” op 2 februarie 1946, toen de “laatste’’ Momus, de societeit was inmiddels ter ziele, het Momuskanon aan deze organisatie ten geschenke gaf.
En zo rollen, geheel in de lijn van de oude Momustraditie, ieder jaar weer op carnavalszondag 11 schoten van dit kroonjuweel over het Vrijthof.

't Momuskanon

momus-kanon