Carnaval

Enquête Binnegebäöre

Elk jaar organiseert Stadscarnavalsvereiniging De Tempeleers Mestreech in de weken voor carnaval een aantal evenementen. Over een drietal van deze evenementen zouden we u graag een aantal vragen stellen om in de toekomst beter op wensen en verwachtingen van bezoekers te kunnen inspelen.

De vragen zijn enerzijds gericht op de ervaring die u met deze evenementen heeft en anderzijds om een beeld te krijgen hoe we deze kunnen veranderen zodat ze in de tijdsgeest mee gaan.

Bij voorbaat willen we u danken voor de genomen tijd en moeite deze enquête in te vullen.

Met vriendelijke groeten,

Kemissie Binnegebäöre,
Tempeleers Mestreech

Enquête evenementen De Tempeleers

't Groet Gala Prinsebal
Zitting "De Zeuten Inval"

't Groet Kinderfies
Overige informatie