Nieuws

Tempeleers werken aan aangepast programma, mogelijk mét Stadsprins

15 januari 2022

Stadscarnavalsvereniging De Tempeleers werkt aan een aangepast programma voor vastelaovend 2022. Een aantal grotere (binnen) evenementen wordt geschrapt, maar verder is nog alles mogelijk. Ook het uitroepen van een stadsprins is nog een optie, al zal Zienen Hoegen Hoeglöstegheid niet worden uitgeroepen op 30 januari zoals aanvankelijk gepland.

Oetbelder Armand Peereboom: “Hoe frustrerend dat soms ook is (ook voor onszelf) stellen wij definitieve beslissingen over de doorgang van welke activiteit dan ook zo lang mogelijk uit, zodat wij deze ook kunnen baseren op een zo actueel mogelijke situatie. Dat biedt ons de mogelijkheid om ook daadwerkelijk te kunnen brengen wat ook maar enigszins op een verantwoorde en veilige manier kan.” Dat geldt ook voor het uitroepen van de stadsprins, zegt Peereboom. “Wij blijven denken in mogelijkheden en dagen onszelf iedere dag uit om op een creatieve wijze te kijken naar alles wat mogelijk wel kan. “

Aftrap
Om toch ‘af te trappen’ op 30 januari zullen de Tempeleers op die bewuste dag het aangepaste programma kenbaar maken. Het ‘vastelaovend vierend volk’ kan rekenen op tal van initiatieven die gericht zijn op participatie, cultuur en educatie, uitdragen vaan ’t geveul vaan Vastelaovend en natuurlijk sjariteit. Armand Peereboom: “Wat we precies gaan doen en wat we kunnen is afhankelijk van de maatregelen op dat moment. We bereiden ons voor op zowel een enigszins regulier als een aangepast programma. Wat er ook mag gebeuren, wij blijven samen met de stad en alle betrokken partijen invulling en uiting geven aan het grootste cultuurgoed van Maastricht: dee oonvervalste Mestreechter Vastelaovend!”

#veerzienvastelaovend
Net als vorig jaar roepen de Tempeleers vierders op om op social media de hashtag #veerzienvastelaovend te gebruiken om gezamenlijk het juiste gevoel uit te dragen:
vastelaovend zit in de Mestreechteneer en dat gevoel gaat verder dan alleen drie dagen feest.
Onder vermelding van deze hashtag, zullen ook de officiële activiteiten terug te vinden zijn.
Daarnaast zijn vanaf 23 januari de Demasqué-app (ludieke vastelaovendswandeling door Maastricht met vragen en uitdagingen) en speciale Tempeleers-merchandise terug te vinden op www.tempeleers.nl . Vanaf dat moment kunnen daar ook weer mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Mestreechter vastelaovend worden aangedragen voor een medaalje. Het thema van de medaaljes zal samen met het aangepaste programma op 30 januari bekend worden gemaakt.

Evenementen geschrapt
Evenementen die binnen plaatsvinden, zoals ‘Kaffee de Zeuten Inval’ en het ‘Prinsenbal’ gaan helaas niet door. De financiële risico’s zijn hiervoor te groot, zegt de oetbelder van de Tempeleers. “Dit zijn evenementen die we niet of onvoldoende aangepast kunnen organiseren, vandaar dat we daar nu  een knoop over hebben doorgehakt. We gaan wel zorgvuldig met deze evenementen om, want ze zijn en blijven waardevol. Het ‘vastelaovend vierend volk’ kan ervan uitgaan dat we volgend jaar bij ons 100+7x11 jaoreg zjubelei extra kunnen uitpakken.”

Terug naar overzicht