Nieuws

Seizoensopening Tempeleers gaat in aangepaste vorm door

6 november 2021

Waar de afgelopen dagen vooral in het teken stonden van het schrappen van Limburgse carnavalsactiviteiten is er gelukkig ook een klein lichtpuntje voor het ‘vastelaovend vierend volk vaan Mestreech’. De seizoensopening van de Tempeleers op 12-11-2021 a.s. krijgt weliswaar een aantal noodzakelijke aanpassingen, maar gaat vooralsnog door.

Het nieuwe vastelaovendsleedsje 2022, de installatie van vijf nieuwe Tempeleers, een terugblik op het memorabele seizoen 2021, de uitverkiezing van de vastelaovendsvierder vaan ’t jaor, diverse optredens én de maidenspeech van de nieuwe ‘sirremoniemeister’ Georges van Zeijl. Het zijn de smakelijke ingrediënten van de ‘Opening vaan ’t Vijfde Sezoen’ van stadsvastelaovendsvereineging De Tempeleers op vrijdag 12 november in de Sterzaal aan de Bredestraat.

De afgelopen dagen hebben de Tempeleers het nieuws nauwlettend in de gaten gehouden en is er veel overleg gepleegd met de betrokken partijen.

Oetbelder Armand Peereboom: “Wij vinden het niet verantwoord om de bijeenkomst die normaalgesproken openbaar, en dus voor iedereen toegankelijk zou zijn, op de reguliere manier door te laten gaan. Doordat we er nu een besloten bijeenkomst van maken, hebben we beter grip op het aantal bezoekers en worden deze ook geregistreerd. Naast een geldig coronatoegangsbewijs, hebben bezoekers nu dus ook een entreebewijs van ons nodig.”

De Tempeleers houden zich hiermee aan de landelijke richtlijn en maatregelen zoals deze afgelopen vrijdag nog eens zijn onderstreept door de burgemeesters in Zuid-Limburg. Het entreebewijs word gratis verstrekt aan direct betrokkenen, zoals de naasten van de te installeren Tempeleers en afvaardigingen van verenigingen en vrijwilligers die nauw verbonden zijn aan de Mestreecher Vastelaovend. Conform de richtlijnen kan slechts 75% van de zaalcapaciteit benut worden, waardoor het aantal entreebewijzen zeer beperkt is en zelfs niet toereikend is om voornoemde groep te 'bedienen'. Er zijn tot grote spijt van de Tempeleers geen entreebewijzen meer beschikbaar.

De Tempeleers zullen tijdens de seizoensopening op een aantal momenten videobeelden opnemen om naderhand ook de mensen die niet aanwezig zijn toch het vastelaovendsgevoel over te kunnen brengen.

Terug naar overzicht