Nieuws

In memoriam: Willy Massot

12 maart 2020 Willy Massot

Afgelopen donderdag bereikte ons het overlijdensbericht van Willie Massot.

Met zijn overlijden verliest Maastricht een verdienstelijk burger die gedurende een reeks van jaren de Maastrichtse samenleving in verschillende hoedanigheden van dienst is geweest.

Zo was hij nauw betrokken bij de realisatie  van de nieuwe stadswijk Belfort, waarvan het ontwerp en realisatie in binnen- en buitenland grote bekendheid kreeg.

Ook was hij vele jaren als voorzitter actief in het Struyscomité, dat onder zijn bezielende leiding kon uitgroeien tot een stedelijke activiteit met internationale allure, waar jaarlijks vele duizenden het goede leven van en in Maastricht konden genieten.

Niet minder bekend en verdienstelijk was Willie Massot als lid van de stedelijk Vastelaovendsvereiniging de Tempeleers .

Onder de Tempeleersnaam ’t Sjäöfke was hij 42 jaar nauw betrokken bij de technische en bestuurlijke zaken van de Tempeleers. Met name als “directeur” van het Tempeleersmagazijn en voorzitter van de kommissie “boetegebäöre” heeft hij veel bijgedragen aan de uitstraling van de Mestreechter Vastelaovend.  

Terug naar overzicht