Vastelaovend 2022

Program Vastelaovend 2022

V’r höbbe, zjus wie veureg jaor, ‘n reeks initiatieve oetgewèrk um in dizzen tied op ’n sjieke en passende wijs uting te geve aon ’t groetste cultuurgood vaan Mestreech: de Mestreechter Vastelaovend.

De initiatieve zien geriech op ’t oetdrage vaan ’t Geveul vaan Vastelaovend, CultOOR & Educatie, Participatie en Sjariteit en vinde plaots vaanaof 30 jannewarie t/m Vastelaovendsdinsdag. Joonk en aajd kinne op ‘n verantwoorde/veilege wijs mèt dees initiatieve aon de slaag; veur ederein zit wel get debij!

In ’t kader vaan de sjariteit weurt, zjus wie aofgeloupe jaor, middels de medaajes bezunderen aondach gegeve aon de persoene die al jaorelaank ’n importante rol vervölle roontelum de Mestreechter Vastelaovend en dèks op d’n achtergroond operere, meh dao zien ouch speciaol initiatieve geriech op kinder, tieners, seniore, kraanke, (verstandelek) gehandicapte en gezinne die ‘t minder höbbe. Kortum, geine weurt vergete!

De koumenden tied zal blieke of dao mie meugelek is in aonloup nao de Vastelaovend en mèt de Vastelaovend zelf. Intot v’r dao mie dudelekheid euver höbbe, laote v’r dat netuurlek metein wete. Loer daorum regelmaoteg op de website en volg us op social media.

Tot deen tied goon v’r aon de slaag mèt ‘t program op dees pagina!

‘Veer zien Vastelaovend’ …  aon de geng!

 

SOCIAL MEDIA

#veerzienvastelaovend | Facebook: tempeleersmestreech | Instagram: tempeleersmestreech
Plaotste get op social media m.b.t. de Vastelaovend 2022? Gebruuk daan d’n hashtag #veerzienvastelaovend. Volg dizzen hashtag en de accounts vaan de Tempeleers op Facebook en Instagram en de krijgs e volledeg beeld vaan alles wat ziech de koumende weke aofspäölt in Mestreech.

 

LOERE

ZOONDAG  30 JANNEWARIE 2022 | 15.11 OOR | RTV-MESTREECH
Tempeleers TV – d’n Aoftrap
In de ierste aoflievering vaan Tempeleers TV prizzentere v’r ‘t program veur de Vastelaovend 2022. e Sjiek en informatief program mèt o.a. ‘n trökblik op 2021, de installatie vaan vief nui Tempeleers, de maidenspeech vaan de nuie sirremoniemeister en de oonthölling vaan de nui medaajes.

Loer hei terök

ZAOTERDAG 19 FIBBERWARIE 2022 | 20.11 OOR | SOCIAL MEDIA & RTV-MESTREECH
Tempeleers TV: Zjus Wie Vreuger
Èlf aajd-Stadsprinse en de schrijvers/zengers vaan ‘hun’ leedje blikke trök en zinge same nog ‘ne kier ‘t leedje. ‘n paraad vaan sjoen verhaole en oonvervalste Mestreechse meziek.

ZOONDAG  27 FIBBERWARIE 2022 | 10.00-12.00 OOR | RTV-MESTREECH
Vastelaovendsmès en drapeauzegening vaanoet de Sint Servaos
(Productie vaan Stiechting de Vief Köp m.m.v. de Tempeleers.)
De Sint Servaos Basiliek en Stiechting de Vief Köp verzörge same ‘n speciaol Vastelaovendsmès. De drapeauzegening; ‘n nui traditie die drei jaor geleie is gebore en noe veur d’n ierste kier plaotsvint op Vastelaovendszoondag. e Bezunder en sjiek momint veuraofgaond aon de Vastelaovend.

ZOONDAG  27 FIBBERWARIE 2022 | 12.00-15.00 OOR | SOCIAL MEDIA & RTV-MESTREECH
Tempeleers TV: de Boonte Störm
Op Vastelaovendszoondag doen v’r verslaag vaan 't Èlf nao twèlf momint en aonsletend bringe v’r mèt e leuk en gevarieerd programma e stökske Vastelaovend in de woenkamer.

EIGELEK LEZE …
VRIJDAG 18 FIBBERWARIE 2022 | GRATIS AOFHOLE BIJ O.A. DE PLUS, JUMBO, BEKKERIJ PAULISSEN
Vastelaovendsgezèt ‘d’n Tempeleer’ inclusief ‘Good Gemöts’
Ouch dit jaor weurt Vastelaovendsgezèt ‘d’n Tempeleer’ oetgegeve. Väöl kwatsj aongevöld mèt sjoen Vastelaovendsverhaole in d’n insert Good Gemöts en e rundsje langs de wieke vaan Mestreech daankzij de inzendinge vaan de SMV en de Keemeleers.

 

LUUSTERE

SPOTIFY
Oet Lena’s Jukebox
Op Spotify höbbe v’r veureg jaor ‘n playlist veur d’ch veerdeg gezat mèt Vastelaovendsmeziek vaan Mestreechse boojem. De vints de lies oonder ‘Lena’s Jukebox’. V’r höbbe ‘m veur d’ch aongevöld …  Lekker um thoes op d’n achtergroond aof te speule of hel in d’n oto … en mesjiens zelfs e bitsje mèt te zinge.

MAONDAG 28 FIBBERWARIE 2022 | 09.00-18.00 OOR | RTV-MESTREECH RADIO
de Groete Mestreechter Vastelaovends Tóp 111
(Eige productie RTV-MESTREECH.)
RTV-MESTREECH maak veur d’n twiede kier ‘ne Mestreechter Vastelaovends Tóp 111. Tijdens ‘n 9 OOR dorende radio-oetzending, die ouch op TV te volge is, weurt d’n tóp 111 geprizzenteerd. Versjèllende programmekers, DJ’s, artieste en gaste make hun opwachting. Stumme kint op www.rtvmaastricht.nl.

STUMME

VASTELAOVENDSZOONDAG, -MAONDAG EN DINSDAG | RTV-MESTREECH RADIO
Vastelaovendsmeziek

 

MÈTDOEN

DINSDAG 15 FIBBERWARIE 2022 | 20.11 OOR | SOCIAL MEDIA (MIE INFO VOLG)
de Groete Mestreechter Vastelaovends Quiz
Sjrief ‘m alvas in dienen agenda. Mie informatie volg gaw.

Demasqué Mestreech-app
Demasqué Maastricht is ‘n app, roondleiing en beleving inein. Oontdèk de stad aon de hand vaan de app. Allein of mèt dien bèste carnevalsvrun. De moos vraoge beantwoorde um zoe ‘t carnevalshart vaan de stad te oontdèkke. Soms krijgste hölp vaan ‘nen aajd-Stadsprins, soms mooste al zingend ‘t antwoord oontdèkke. Haolste de mieste punte en oontdèkste de traditie boe Mestreech zoe gruuts op is?

MIE INFORMATIE & APP DOWNLOADE

Kinder Teikenwedstrijd
Veur kinderen t/m 12 jaor organisere v’r ‘n Kinder Verseerwedstrijd. Gebruuk ein vaan de kleurplate of maak zelf ‘n sjoen teikening/kunswerkske en sjik ‘n foto in um mèt te doen. Oet alle insjikkers kieze v’r ‘n aontal winners die v’r bekind make op donderdag 24 FIBBERWARIE.

MIE INFORMATIE

BELOER DE INZENDINGE

Thoes- en straotverseerwedstrijd
Verseerste dien väörroet, väörhoof of mesjiens zelfs de ganse straot? Sjik de mies tot de verbeelding sprekende foto in en mesjiens kumste terech in d’n tóp 22 boe-oet v’r ‘n aontal winners kieze. D’n tóp 22 en de winners weure beknd gemaak op donderdag 24 fibberwarie.

MIE INFORMATIE

BELOER DE INZENDINGE

Merchandise-producte
In de webshop beeje v’r veur d’n iertste kier inkel ‘merchandise’ producte aon, boe-oonder de ‘Officieel Mestreechter Vastelaovends Veendel’ en de VVVVM-collectie. De in 2021 geïntroduceerden hashtag #veerzienvastelaovend heet de Tempeleers geïnspireerd um ‘n aontal kleier-items te make boe-mèt ‘t Vastelaovend Vierend Volk vaan Mestreech (VVVVM) häör verboondenheid mèt de Mestreechter Vastelaovend kint oetdrage, wie ‘n VVVVM-kelbas, ‘ne gemekeleke blauwen Trieko, en ‘ne super comfortabele grijze Möts-ie (hoody).  Mèt d’n aonsjaf vaan e merchandise produk steunste de sjariteit binne de Mestreechter Vastelaovend en maakste ‘t meugelek tot v’r op de vriedag en zaoterdag veur de Carneval ‘Vastelaovendspakkètte’ kinne oetreike aon de members vaan Stiechting Quiet (www.quiet.nl). ‘nen Hiele groete merci alvas!

MIE INFORMATIE EN BESTÈLLE


‘t Program veur de Vastelaovend 2022 is mèt meugelek gemaak door:
de Sosjeteit veur Medaajes & Sjariteit, ‘t Elisabeth Strouven Fonds
de adverteerders in ‘d’n Tempeleer’, de Steunpilere, de Vastelaovendsvrundsjes,
en alle aander begunstegers van de Tempeleers.


Wèlt geer de Mestreechter Vastelaovend ouch steune?

de Steunpilere-plaquèt veur € 66,66 <OETVERKOCHT>
De Steunpilere-plaquèt is de ajdste financieel aktie vaan de Tempeleers. Veur € 66,66 köpste ‘n prachtege plaquèt en steunste de Mestreechter Vastelaovend. Sjiek um te verzamele! ‘t Thema vaan de plaquèt is ’de Merret’ en is oetgewèrk in e sjèlderij door Famke Rousseau.

MIE INFORMATIE EN BESTÈLLE   

Veiling vaan ‘t Steunpilere- sjèlderij vaanaof € 555,55
‘t Sjèlderij vaan Famke Rousseau, mèt es thema ’de Merret’, weurt online geveild. De kins beeje vaanaof € 555,55. Klik hei veur mie informatie, de speulregels en ‘t oetbringe vaan ‘t bod. De veiling weurt geslote op 23 fibberwarie en de daog daonao oetgereik aon d’n hoegste beejer.

MIE INFORMATIE EN BEEJE