Sponsore

de Steunpilere-plaquèt

2022 De Tempeleers DE STEUNPILEER, Schilderij DE MERRET

De Steunpilere-plaquèt is de ajdste financieel actie vaan de Tempeleers. ‘t Thema wisselt jaorleks en de plaquèt is daomèt veur väöl lui ’n sjiek verzamelitem. Famke Rousseau heet ‘t thema veur 2022: ‘de Merret’ oetgewèrk in e prachteg sjèlderij.

De opbrings vaan de Steunpilere-plaquèt kump volledeg ten gunste vaan de Mestreechter Vastelaovend.

de Plaquèt
De Plaquèt is te koup veur € 66,66. Bestèl ‘m door ‘nen e-mail te sjikke nao fike@tempeleers.nl. Vermel heibij diene naom, volledege adresgegeves en tèllefoonnómmer. De ierste plaquèt weurt op 19 fibberwarie 2022 oetgereik en de daog denao bij alle Steunpilere thoesbezörg.

Leuk om te doen: maak ‘ne foto vaan diechzelf met de plaquèt en deil ‘m op Facebook en Instagram en plaots daobij #veerzienvastelaovend.

‘t Sjèlderij
’t Sjèlderij weurt geveild. De kins beje vaanaof € 555,- door ‘nen e-mail te sjikke nao fike@tempeleers.nl. Vermel heibij diene naom, volledege adresgegeves, tèllefoonnómmer en ’t bod datste wèls oetbringe. Edere vriedag geve veer ‘nen update vaan ‘t hoegste bod. De maags zoe dèks beje este wèls.

‘t Startbod is € 555,-. D’n iersvolgenden update vaan ’t hoegste bod weurt verwach op 28 jannewarie 2022.

De veiling weurt geslote op goonsdag 23 fibberwarie 2022. In de daog denao weurt bekind gemaak wee ’t hoegste bod heet oetgebrach. Este dat op pries stèls, koume veer ’t sjèlderij zaoterdag 26 fibberwarie bij diech langs bringe.

Alvas ‘ne groete merci veur dien bijdrage aon de Mestreechter Vastelaovend!

Vraoge?
Sjik ‘nen e-mail nao fike@tempeleers.nl ter attentie vaan Tempeleer Henri Janssen.