Nuits

Toeke...

12 fibberwarie 2021 Jan (3)

Aon ‘Die vaan Us’

Geach ‘’Die vaan Us”, wèlt geer ‘ns eve luustere

veer mote uuch get in eur oere fluustere.

Alle gooje raod vaan ’t volk moot geer dit jaor misse,

wie moot v’r noe - in godsnaom - de polletiek vaan Treech opfrisse?

Al 74 jaor heet d’n toeker op zaoterdag uuch college gegeve,

want dekser es ins zaot geer finaal denevee

en waort g’r blij mèt zoeväöl Tempeleers verstand

es veer uuch kier op kier weze op de zjuste hood en de rand.

’t Volk vaan Treech zit noe mèt uuch in z’ne maog

en ze weure al zoe deks, ocherm, door uuch geplaog!

 

Al jaore hoop ’t volk tot geer vaan eus lèsse get op zalt steke

meh ’t is of euzen toeker tege ‘ne moer steit te preke.

Wie ‘ne puber gaot geer euren eige weeg

wijl veer us kier op kier aofvraoge wat uuch in godsnaom beweeg!

 

Begrep geer tot veer dit jaor us hart in us keel hure kloppe.

Wee kint uuch noe op euren ingeslage weeg doen stoppe ?

Koumend jaor zal de macheuverdrach gegarandeerd e paar daog dore

want ie veer alle die ketele vaan uuch blaank höbbe kinne sjore

en ’t volk weer leech aon ’t ind vaan d’n tunnel kin oontdèkke

nao alle deen tied door eur beleid verpliech ligke stuupkes te trekke.

 

’t Is mer te hope tot Sintervaos us te hölp zal sjete

want, miene leve Slivvenier, aanders zouw iech ’t ouch neet wete.

Had dees week die frisse loch ins ’ne kans gegeve uuch te verleie,

um ‘ne frisse wind door ’t stadhoes te laote weie,

want noe zit geer daag in, daag oet euver polletiek te bazele

wijl ’t volk vaan eus gooj stad van de kaw en vaan uuch zit te razele!!

 

Soms kint me ’ne bougie laote branne op hoop vaan zege

meh zoe’ne dikke bougie is nurges te kriege en … woe, woe, woetege!

Op allerhande fronte zit Mestreech volledeg in de labberinte.

De duite vaan eus stad klótse ech neet tege de plinte!!

 

Volk vaan Treech sjöt uuch in godsnaom eine op de lamp

want dit college is woerechteg ‘ne oetgesproke ramp.

’t Koumend jaor is te hope tot d’r ‘ne gooje Hoeglöstegheid kump

dee drei daog de mach krijg en dat deit mèt hiel väöl belump

zoetot ’t volk vaan Treech weer rösteg kint ligke op ein oer

en eve gein las heet vaan dit college dat regeert tösse de roeje floer.

 

Vastelaovend is ’t memint veur eve te relativere

en laot ‘die vaan us’ nog mer e jäörke boezjere.

Erger is noe kin ’t haos neet mie weure

meh ins zal Mestreech weer roed, geel, greun kleure!!

Vastelaovend same!!

Trök nao 't euverziech