Nuits

Sezoensopening Tempeleers geit in aongepasde vörm door

6 november 2021

Boe de aofgeloupe daog veural in ’t teike stoonte vaan ’t sjrappe vaan Limburgse carnevalsactiviteite is dao gelökkeg ouch e klein leechpuntsje veur ’t Vastelaovend vierend volk vaan Mestreech. De sezoensopening vaan de Tempeleers op 12-11-2021 aonstaonde krijg weliswoer ’n aontal noedzakeleke aonpassinge, meh geit veuralsnog door.

’t Nui Vastelaovendsleedsje 2022, de installatie vaan vief nui Tempeleers, ‘nen trökblik op ’t memorabel sezoen 2021, de oetverkezing vaan de Vastelaovendsvierder vaan ’t Jaor, versjeie optrejjes én de ‘maidenspeech’ vaan de nuie ‘sirremoniemeister’ Georges van Zeijl. ’t Zien de smakeleke ingrediënte vaan de ‘Opening vaan ’t Vijfde Sezoen’ vaan Mestreechter Stadvastelaovendsvereineging "De Tempeleers" op vriedag 12 november in de Sterzaal aon de Breistraot.

De aofgeloupe daog höbbe de Tempeleers ’t nuits good in de gate gehawwe en is dao väöl euverlègk gepleeg mèt de betrokke partije.

Oetbelder Armand Peereboom: “Veer vinde ’t neet verantwoord um de bijeinkoms die normaalgesproke openbaar, en dus veur ederein touwgaankelek zouw zien, op de reguleer meneer door te laote goon. Doordat veer d’r noe ’n beslote bijeinkoms vaan make, höbbe veer beter grip op ’t aontal bezeukers en weure ze ouch geregistreerd. Neve e geldeg coronabewies, höbbe bezeukers noe dus ouch ’n entreebewies vaan us nudeg.”

De Tempeleers hawwe ziech heimèt aon de landeleke riechlijn en maotregele wie die aofgeloupe vriedag nog ins zien oonderstriep door de börgemeisters in Zuid-Limburg. ’t Entreebewies weurt gratis verstrek aon direk betrokkene, wie de naoste vaan de te installere Tempeleers en aofvaardiginge vaan vereineginge en vrijwèllegers die betrokke zien bij de Mestreechter Vastelaovend. Conform de riechlijne kin slechs 75% vaan de zaolcapaciteit weure gebruuk, boedoor ’t aontal entreebewiezer zie beperk is en zelfs neet touwreikend um veurgenumde gròp te ‘bedene’. Dao zien tot groete spiet vaan de Tempeleers gein entreebewieze mie besjikbaar.

De Tempeleers zalle tijdens de sezoensopening op ’n aontal mominte videobeelde opnumme um naoderhand ouch de lui die neet aonwezeg zien toch ’t Vastelaovendsgeveul euver te kinne bringe.

Trök nao 't euverziech