Nuits

Revue aon de Maos wermp Mestreech op veur Vastelaovend

4 november 2021 24.02.2022 Logo Revue Aon De Maos2 22330Ba3

Humor, dans, zaank en echte vastelaovendssfeer. ’t Zien de ingrediënte vaan ‘Mestreech, boe is de sjoenen tied nao touw’, d’n ierste Revue aon de Maos dee plaotsvint op goonsdag 23 en donderdag 24 fibberwarie. In d’n Theater aon ’t Vriethof woort vendaog ‘ne ierste tipke vaan de sluier opgeliech.

Revue aon de Maos is ’n samewèrking tösse ’t veurmaoleg bestuur vaan narrerechbaank Wiecker Tribbenaol, de vastelaovendsvereineginge De Tempeleers en Keemeleers en Theater aon ’t Vriethof. Veurzitter Jean Boelen vaan ’t stiechtingsbestuur: “Op mie vlakke waore d’r ideeje veur ‘ne vastelaovendsrevue. ’n Traditie die floreerde in mèt naome de Staarzaol en dee v’r noe nui leve wèlle inbloze.” Twie veurstèllinge in de week veur Vastelaovend, ’t moot ’n nui traditie weure in de stad. Boelen: “V’r wèlle Mestreech opwerme veur ’t fantastisch volksfies dat Vastelaovend hèt.”

 

Humor, dans en zaank

Dat gebäört oonder de artistieke leiing vaan Peter Noten. Zjus wie de Vastelaovend weurt ‘Mestreech, boe is de sjoenen tied nao touw’ ’ne sprankelende, boonte show. Gemaak in de traditie vaan de revue -mèt sketches, dans en meziek- meh wel mèt de (technische) middele en meugelekhede vaan noe. ‘ne Revue in oonvervals Mestreechs boe de humor veurop steit. Veur de revue zien speciaol nui sketches gesjreve vol situaties en typetjes die herkinbaar zien veur joonk en aajd. Zoewie gebrukelek bij ‘ne revue weure meziek en leedsjes oetgeveurd door ’n live-orkes. Oonvergeteleke vastelaovendsklassiekers weure aofgewisseld mèt carnevalskrakers vaan mörge. ‘ne Revue vaan dezen tied mèt aof en touw e bitteke nostalgie. Jummers, ‘Mestreech, boe is de sjoenen tied nao touw’? De cast besteit oet bekinde kemediante en aonstörmend talent oet de stad en regio.

Zie zalle ’t publiek ‘ne carnevaleske spiegel veurhawwe, zoetot me hielemaol geprippereerd is veur de drei zwoer meh plezerege daog.

 

Breid gedrage

’t Idee veur ‘ne Revue is breid gedrage in de stad. Door de vastelaovendsvereineginge De Tempeleers en Keemeleers, meh ouch door d’n Theater aon ’t Vriethof. “Al veur mienen tied waore in dit theater veurziechtege ideeje veur ‘ne revue roond carneval”, zeet directeur Brigitte van Eck. “Toen v’r hoorte vaan dit initiatief, höbbe v’r de han ineingeslage. Es theater beje veer gere ruimte aon echte Mestreechse amateurgezèlsjappe, zie vörme veur us de keers op de toert.”

Tot de Revue breid gedrage is, bliek ouch oet ’t hoofsponsorsjap vaan de Mestreechter Brandslang. “Veer waore op zeuk nao e sjoen, ech Mestreechs initiatief um euze naom aon te verbinde. Veer zien zier enthousias geraakt in de gesprekke mèt ’t bestuur vaan Revue aon de Maos. Dit pas bij de Brandslang, dit pas bij de Mestreechse horeca”, zeet Yves Mullenders naomes de Mestreechter Brandslang, ’n samewèrkingsverband vaan 14 Mestreechse horecazake die Brand Beer sjinke.

 

Kaarte

Veur ‘Mestreech, boe is de sjoenen tied nao touw’, zien nog kaarte verkriegbaar. “Meh ’t geit hel”, zeet Jean Boelen. “Mestreechse veurstèllinge doen ’t naomelek altied good bij ’t publiek. Iech zouw de lui dus aonraoje gaw e keertsje te koupe want: wee neet debij is, heet ech get gemis.”

Kaart zien te koup via www.theateraanhetvrijthof.nl of bij de UITbalie vaan d’n Theater.

 

Veur mie informatie:

Jean Boelen, veurzitter Revue aon de Maos: 0651104681

Trök nao 't euverziech