Nuits

Mestreech zeuk Hoeglöstegheid veur 2024

1 september 2023 IMG 6199

Boe de zomer veur de Mestreechteneer miestal rös en genete beteikent, zien de Tempeleers dees periood al volop op zeuk nao de oetverkorene dee ’t hoegste amb vaan de stad maag goon bekleie mèt de Vastelaovend vaan 2024: Stadsprins vaan Groet Mestreech.
Ederein kin bijdrage in dees zeuktoch: Gef euren druimkandidaot veur 11-11-2023 op.

Wee zeuke de Tempeleers?
“Es veer eus ambitie veur de Stadsprins in e ciefer zouwe umsjrieve; moot ‘r ’n 10 zien. Meh umtot ouch zien partner belangriek is, zeuke veer ‘ne Stadsprins van wee de partner minimaol ‘n 11 is” zeet Odin Wijnhoven, veurzitter vaan de Kanselarijraod.
De kandidaot moot dus sáme mét ziene partner stoon te trampele um de scepter euver Mestreech te mage zwejje. Alletwie zien tot in ‘t deepste vaan hun hart carnevalsvierders, höbbe ’n veurleefde veur de stad Mestreech en zien bij veurkäör maotsjappelek actief en/of actief binne ‘t vereinegingsleve.

Mestreechs
De Tempeleers vinde ‘t ‘eige zien’ vaan de Mestreechter taol zier important. ‘t Beter daan bès spreke vaan ‘t Mestreechs is daan ouch ’n hel veurwaarde veur de Stadsprins en ‘n pré veur ziene partner. “Eus Hoeglösteg Koppel sprik de Mestreechter taol daan ouch mèt gemaak vaan ‘straot tot sjiek’, höbbe ‘n groet improvisatievermoge en besjikke euver ‘ne gezoonde poortie humor” völt oetbelder Armand Peereboom aon. “Zienen Hoegen Hoeglöstegheid wilt ederein bij de Mestreechter Vastelaovend betrekke, deit dat veural en bij veurkäör mèt ‘nen oonophajdeleke lach op ‘t geziech, meh weit ouch de ‘lach en de traon’ met mekaar te verbinde es dat nudeg is.”

Topfit
Mèt zoe’n 300 bezeuke, groet en klein, 7 daog per week en vaan vreug in de mörge tot laat in d’n aovend en in de wiekende. ‘t Hoeglösteg Koppel moot zoewel mentaal es fysiek zoe fit wie e huuntsje zien um ziech ruim 4,5 week ten deens te stèlle aon ’t Vastelaovendvierend Volk Vaan Mestreech; vaan joonk tot aajd, vaan riek tot erm en vaan Sjeng tot student.

Veurdrach indene?
Umtot ’t koume tot e Hoeglösteg Koppel gein populariteitsverkezing is, vraoge de Tempeleers ‘t Vastelaovendvierend Volk Vaan Mestreech um druimkandidaote zörgvöldeg en mèt oetgebreide motivatie aon te drage, ze zoe oetgebreid meugelek te besjrieve en de veurdrach te veurzien vaan aktuele foto’s en rillevante kontakgegeves vaan de kandidaot. ’t Daoveur bestumde formuleer en adres kinne lui hei vinde. De ingesjikde persoensgegeves weure neet langer bewaord es tot nudeg is en oetsletend gebruuk veur dees reie.

Um ’t bès bewaorde geheim vaan Mestreech ier aon te doen, hawwe de Tempeleers de lippe stief opein euver eventuele veurdrachte en kin d’r neet gecorrespondeerd weure euver de oetkoms. Op die meneer belaof ’t oetrope op ‘ne bomvolle Merret op zoondag 14 jannewarie 2024 um 15.11 oor weer e sjoen en historisch momint te weure.

Trök nao 't euverziech