Nuits

In memoriam: Willy Massot

12 miert 2020 Willy Massot

Aofgeloupen donderdag huurde veer ’t dreuvig beriech tot Willie Massot waor gestorve. Mèt zienen doed verluis Mestreech ‘ne verdeenstelek börger dee hiel väöl jaore Mestreech in allerlei funkties vaan deens is gewees.

Zoe waor heer vaan zier naobij betrokke bij de realisatie vaan de tuinwiek Belfort, boevaan ’t oontwerp en realisatie in binne- en boeteland groete bekindheid kraog.

Ouch waor heer jaorelaank es veurzitter aktief binne ‘t Struyscomité, dat oonder zien patroenaasj kós oetgreuje tot ’n stadsactiviteit mèt ’n internationaal oetstraoling, boe doezende lui ’t good leve in en vaan Mestreech al jaor en daag kinne genete.

Neet minder bekind en verdeenstelek waor Willie Massot es lid vaan de Mestreechter Vastelaovendsvereiniging de Tempeleers.

Oonder d’n Tempeleersnaom ’t “Sjäöfke” waor heer 42 jaor vaan kortbij betrokke bij de technische en bestuurleke zake vaan de Tempeleers. Mèt naome es “directeur” vaan ’t Tempeleersmagazijn en  veurzitter vaan de kommissie “Boetegebäöre” heet heer  hiel väöl bijgedrage aon de oetstraoling vaan de Mestreechter Vastelaovend.

Trök naor 't euverziech