Nuits

Eveneminte Tempeleers trök vaan weggewees én in e nui jeske

17 jannewarie 2023 Image

Nao twie coronajaore zien de eveneminte vaan stadscarnevalsvereniging De Tempeleers op weeg nao Vastelaovend 2023 trök vaan weggewees. De Tempeleers pakke hun program op wie vaanaajds, mèt ‘n aontal blikvengers vaanaof ’t oetrope vaan de Stadsprins op zoondag 22 jannewarie.


Prinsebal

Zoe is ‘t Prinsebal dit jaor, nao ‘n aontal jaor op ‘n aander locatie, trök in ‘t MECC.
Nao de ‘zwajeuzen entree’ vaan aajd-Stadsprinse en Zienen Hoegen Hoeglöstegheid in e gruuts opgezat decor weurt, wie ziech dat bij ’n ech bal huurt, iers gewals op de klaanke vaan ’t Mestreechs Vastelaovendsorkes en denao gefies mèt coverband Round About Now, Erwin en dj Marvin. Dat gebäört op zaoterdag 4 fibberwarie vaanaof 19.11 oor. ‘t Prinsebal is touwgaankelek veur ederein. Kaarte koste 37,50 euro. Bezunder is tot Roel Akkermans, Stadsprins vaan 2022, ‘n belaankrieke rol späölt in ‘t initiatief um ‘t galafies in e nui jeske te gete. Oetbelder Armand Peereboom vaan de Tempeleers: “Aajd-Stadsprinse zörge dèkser veur e nui sejske euver ‘n evenemint. Noe Roel, verleie jaor heet Luc van Lijf (Luc II in 2020) ‘ne trökblik mèt aajd-Stadsprinse  mèt opgezat en zelf moch iech bijdrage aon de nuien opzat vaan d’n Daag vaan ’t Zate Hermenieke op carnevalsdinsdag.”

Kaffee de Zeuten Inval

Ouch Kaffee de Zeuten Inval krijg ‘nen aanderen opzat. Vaanzelfsprekend blieve d’n humor en de meziek wie vaanaajds de bovetoen veure, mer ’t thema ‘Danse op ’t Plein’ verraojt al tot de veutsjes mie vaan de vloer goon. ’t Aontal zitplaotse op zaoterdag 28 jannewarie (aonvaank 20.11 oor) is minder, de staontaofel krijg d’n euverhand in Complex (veurheen de Platte Zaol). Armand Peereboom: “Veer kieke constant boe veer mote vernuie en wat veer veural mote behawwe. De Zeuten Inval is al jaore e succès, mèt dees nui invölling goon veer d’r nog get mie schwung in bringe.” Wie gebrukelek kint de Zeuten Inval ouch weer e seniorenmatinée op vriedag 27 jannewarie (aonvaank 12.11 oor) mèt mie es genóg zitplaotse veur de aonwezege.

 

’t Groet Kinderfies

’t Doorgeve vaan de Vastelaovend aon nui ginneraties is ein vaan de doele vaan de Tempeleers. Daorum tot ouch ’t Groet Kinderfies weer prominent op d’n agenda steit. Op zoondag 29 jannewarie vaanaof 13.11 oor is Complex (veurheen de Platte Zaol) veur de kinder, en hun awwers netuurlek. “Fitsele, schminke, ‘ne workshop door de Kachelpiepers, ‘ne playbackshow en väöl danse en zinge”, zeet Armand Peereboom. “Zoetot ouch eus jongste vierders good in de zjuste stumming koume.”  Uiteraard bringe de Stadsprins en ‘t jäögprinsepaar vaan Groet Mestreech ouch e bezeuk aon ‘t kinderfies.

Kaarte veur bovestaonde eveneminte zien te hei te bestelle.

En hei zien ouch de euverege eveneminte veuraofgaond aon de Vastelaovend te vinde.

Trök nao 't euverziech