Nuits

Aongepas program, meugelek mèt Stadsprins

15 jannewarie 2022

Stadscarnevalsvereineging De Tempeleers wèrk aon ’n aongepas program veur Vastelaovend 2022. ’n Aontal groetere (binne-)eveneminte wie ’t Prinsebal en De Zeuten Inval weurt gesjrap, meh wijer is nog alles meugelek. Ouch ’t oetrope vaan ‘ne stadsprins is nog ’n optie, al zal Zienen Hoegen Hoeglöstegheid niet weure oetgerope op 30 jannewarie.

V’r blieve dinke in meugelekhede. V’r stèlle definitieve beslissinge euver ’t doorgoon vaan welke activiteit zoe lang meugelek oet. Dat gief us de meugelekheid um ouch ech get te kinne bringe, wat ouch mer einegszins op ’n verantwoorde en veilege meneer kin. Dat gelt ouch veur ’t oetrope vaan ‘ne stadsprins.

Aoftrap
Op 30 jannewarie zalle veer ’t aongepasde program bekind make. ’t Vastelaovendvierend volk vaan Mestreech kin rekene op tal vaan intitiatieve die geriech zien op participatie, cultuur, educatie, oetdrage vaan ’t geveul vaan Vastelaovend en netuurlek sjariteit.
Daobij koume in eder geval d’n Demasqué-app en speciaole Tempeleers-merchandise trök. Dees zien vaanaof 23 jannewarie te vinde op eus website, www.tempeleers.nl.

#veerzienvastelaovend
Zjus wie verleie jaor rope v’r vierders op um op social media de hashtag #veerzienvastelaovend te gebruke um gezaomelek ’t zjuste geveul oet te drage:
‘Vastelaovend zit in de Mestreechteneer en dat geveul geit wijer es allein drei daog fies.’

Medaaljes

Vierders kinne vaanaof 30 jannewarie weer lui die ziech bezunder verdeenstelek höbbe gemaak veur de Mestreechter Vastelaovend aondrage veur ’n medaalje. De aonmelprocedure en ’t thema vaan de medaalje zal op 30 jannewarie bekind weure gemaak.

Eveneminte gesjrap
Eveneminte die binne plaotsvinde, wie ‘Kaffee de Zeuten Inval’ en ‘t ‘Prinsenbal’ goon spieteggenóg niet door. De financieel risico’s zien heiveur te groet. Dit zien eveneminte die v’r neet of onvoldoende aongepas kinne organisere. Daomèt tot v’r noe al de knoup doorhakke en dees eveneminte sjrappe.

Trök nao 't euverziech