Eveneminte

Koumende eveneminte

Jäögprinsetreffe

11 fibberwarie 2023

Jäögprinsetreffe
Mie info volg...

Machseuverdrach

18 fibberwarie 2023
15:00

Stadhoes

Machseuverdrach
Mie info volg...

Vastelaovendszoondag

19 fibberwarie 2023

Diverse locaties

10:00 oor: Oethaange veendel Prinselek Palies
12:00 oor: Insjete Vastelaovend mèt ’t Momuskenon op de Vriethof
Optrèkke Mooswief door Zienen Hoegen Hoeglöstegheid
13:25 oor: Vertrèk Groeten Optoch vaanaof de Wycker Brögkstraot (Live op TV-Mestreech vaanaof 13:30 oor)
’s Aovends roondgaank door ‘t centrum

Vastelaovendsmaondag

20 fibberwarie 2023

Diverse locaties

14:22 oor: Femilie-optoch vaanoet de Hoegbrögkstraot nao de Vriethof
20:11 oor: Straotcarnaval bij ’t Dinghoes’ mèt versjèllende hermeniekes

Vastelaovendsdinsdag

21 fibberwarie 2023

Diverse locaties

11.45 oor: Start mèt de Zate Hermeniekes bij Zate Hermeniekes monumint
14.00 oor: Zate Hermeniekes Concours op versjèllende podia in ’t centrum en Wieck
20.30 oor: Cramignon, verzamele bij Minckeleers
00:00 oor: Aofslete Vastelaovend en aoflaote Mooswief