Euver de Tempeleers

Bestuur

Mots Teaser

Bastiaan KlompPresident
Wim Lousberg, Vice-President
Théon Kennis, Habsjaar  
Marcel Franssen, Kretser

Iwan Bruijnzeels
de veurzitter vaan de P.R. Kemmissie (aofgekort PR)

Rob Dohmen,
de veurzitter vaan de kemmissie Binnengebäöre (aofgekort Bige) 

Han van Trier
,
de veurzitter vaan de kemmissie Boetegebäöre (aofgekort Boge)

Peter Regout,
de veurzitter vaan de Financieel kemmissie (aofgekort Fike)

Odin Wijnhoven
de veurzitter vaan de Kanselarijraod (aofgekort Kara)