Euver de Tempeleers

Dragers vaan de Pegasus

Pegasus 2013

De Pegasus

Ins per jaor koume in de vigilie vaan ‘t 5de sezoen De Tempeleers bejein same mèt Protecteurs en inkele gaste um in awwe stiel ‘ne hiereaovend te viere es erfopvolgers vaan de Sosjeteit Momus.

Op de bewuste aovend dee gelardeerd weurt mèt e hepke en e drenkske , kriege collega’s vaan aander Stadsvastelaovendsorganisaties de kans um get te vertèlle euver hun wijs vaan Vastelaovend viere en organisere.

Es me voldoende leedsjes oet de aw does heet gezoonge weurt ’t tied veur de twiede spreker dee e gerenommeerd verhaol moot hawwe boebij heer (of zie) ein of miejer stèllinge moot verdiedege nao e eige gekoze oonderwerp vaanof de Pegasus, ’t legendarische en wies gevleugeld peerd , ’t spreekgestoolte dat in Mestreech z’n spaore al heet achter gelaote, um aldus opgenome te kinne weurde in de rije vaan confraters vaan ’t gevleugelde woord. Es betreffende “decorandus” hei-in slaag verkrijg heer ’t rech um de naovolgende 11 jaor veur niks te ete en te drinke op de bewuste Momusaovend.

Es bezunderheid zal häöm oonder ’t veurleze vaan ziene decorandusbul de broonze verseersele vaan de Pegasus oftewel Pegasussigillum weurde umgehaange.Op die meneer creëert de Raod vaan Kemissie ‘ne sprekersacademie vaan nivo.D’n aovend weurt miestal aofgeslote mèt e löchteg verhaol umtrent ’n gebäörtenis of fantasie die in ’t leve zouw kinne veurkoume.

Dregers vaan ‘t Pegasussigillum
2008: Sjraar Cox , börgemeister vaan Sittard-Geleen
2009: Theo Bovens , veurzitter vaan ’t college vaan bestuur vaan de Open Universiteit Nederland
2010: Philip Houben, iere besjermhier vaan De Tempeleers en aajd börgemeister vaan Mestreech
2011: Luc Soete, Prof. dr. Rector Magnificus vaan Maastricht University
2012: Chrit Rousseau, kunssjèlder
2013: Volker Müller, Rector Magnificus Dülkener Narrenakademie anno 1554