Bestèlle & aonmelle

Steunpilere-sjèlderij

Steunpilere Plaquet

Wèls diech de Mestreechter Vastelaovend ouch steune?
De Steunpilere-plaquèt is de ajdste financieel actie vaan de Tempeleers. ‘t Thema wisselt jaorleks en de plaquèt is daomèt veur väöl lui e sjiek verzamelitem.
Guus van Eck heet ‘t thema veur 2024: t Hermenieke’ oetgewèrk in e prachteg sjèlderij. 

De opbrings vaan de Steunpilere-plaquèt en 't sjèlderij kump volledeg ten gunste vaan de Mestreechter Vastelaovend.

't Sjèlderij
’t Sjèlderij weurt geveild. De kins beeje vaanaof € 555,- door ‘nen e-mail te sjikke nao fike@tempeleers.nl. Vermel heibij diene naom, volledege adresgegeves, tèllefoonnómmer en ’t bod datste wèls oetbringe. Edere vriedag geve veer ‘nen update vaan ‘t hoegste bod. De maags zoe dèks beeje este wèls.

‘t Startbod is € 555,-.

De veiling weurt geopend op vriedag 15 december.

Alvas ‘ne groete merci veur dien bijdrage aon de Mestreechter Vastelaovend!

Vraoge?
Sjik ‘nen e-mail nao fike@tempeleers.nl ter attentie vaan Tempeleer Henri Janssen.