Bestèlle & aonmelle

Insjrieve Groeten Optoch en/of de Femilieoptoch

Optoch

Es geer mèt wèlt goon in de Groeten Optoch en/of de Femilieoptoch daan vraoge veer uuch vruntelek um dit formuleer zoe volledeg meugelek in te völle (in bloklètters).

’t Ingescand en geteikend formuleer kint geer sjikke nao: insjrieve@tempeleers.nl.

Zoonder gemotoriseerde wagel zeet geer ouch welkom op de insjriefaovende um mèt us kinnes te make of vraoge te stèlle. Zeet geer ‘ne gróp mèt ‘ne gemotoriseerde wagel of aanderzins veuroetgaond met ‘ne motor, daan MOOT geer uuch op ein vaan de insjriefaovende melle. Dit insjriefformulier moot daan gans ingevöld en oonderteikend zien. Allein ’n digitaal insjreifing voldeit neet.

Let op: Insjriefaovende stoon geplend veur 17, 24 en 31 jannewarie 2023,
vaan 19.15 tot 20.15 oor in “De Tribunal”, Tongersestraot 1.