1946 - 1956

Leedsjes

De Munt

1956 Lerang (L. Veugen/ B vd Linden)

Vic I (V. Kamm
Prins Vic I (V. Kamm)
Koeplèt:
Merieke had 'ne leve jong. Mèh dee waor zoe verlege.
En wat 't meitske ouch verzon, 't zaot 'r altied tege.
Mèh ins bij 'nne blinne moer dao weurt ze obstenaot,
en fluustert stèlkes in z'n oer: iech geef diech eine raod:

Refrein:
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, geef miech e muilke .
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, op m’n wang.
De höbs toch sjans pak d'ne kans, iech bin verleef dus ezzebleef,
doeg noe'ns neet serieus, geef miech e muilke op m’n neus.
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, op m’n wang.

1955 Bij mien tant Katrien (H. Loontjens/ B. vd Linden)

Frans II (F. Thewissen
Prins Frans II (Fr. Thewissen)
Koeplèt:
Bij m'n tant Ketrien
Steit e wasmechien
En dao kook ze altied zoermoos in.
Mè-ne noonk Sjeraar vindt dat gaar neet raar.
Um tot heer ziech dao good aon begaoie kin.

Refrein:
Bij 't Mooswief köpste spruutjes;
bij de slachter frikkedel;
bij de bekker krijgste tuurtjes;
in 't zwumbad hinnevel.
Mèh wee kin us noe vertelle es 't laat is,
boe daan nog get in de fles of in 't vaat is ?
Bij 't Mooswief krijgste spruutjes;
bij de slachter frikkedel

1954 Miene maan (J. Kraft).

Jacques I (J. Chappin
Prins Jacques I (J. Chappin)
Koeplèt:
Veer make allemaol gèt mèt in dee modernen tied,
de krijgst op d'n zenuwe en weurs’t neet mie kwiet
noe höb iech bei dat allemaol al weer ’n nui probleem
dat kump tot miene maan d'n tellevisie heet gezeen.
't sjoenste vaan de mop z'nne radio is kepot.

Refrein:
miene maan is weg vaan telleviezie
mè de kezjem dee h’r heet is erreg min.
iersdaags hole z'm weg met de peliesie
veur zoen touwstel brik heer nog es in
daan höb iech geine maan mèt carnaval
dee al dat beer veur miech betaole zal
heer zit daan vas
en mie pekske bleif in de kas.

1953 De Kattebak (M. Niël).

Frans I (F. Pieters
Prins Frans I (F. Pieters)
Koeplèt:
M'n kat die trok eene hoege rök en wis ziech geine raod,
want sinds iech op mie flètsje woen kòs ze neet mie op straot.
M'n kamers stoonke wie 'n hop,
begaoid waor gans de groond,
en zoe leep iech daag in daag oet,
met bleek en beurstel roond.

Refrein:
Mèh noe höb iech ne kattebak
mèt ins per week nuij zand
en dao-mèt zien m'n kat en iech
oet de staank en oet de brand.
Mèh noe höb iech ne katte bak
mèt ins per week nuij zand
en dao met zien m'n kat en iech
oet de staank en oet de brand.

1952 D'n drekmaan (J. Kraft)

They I (Th. Sleebe
Prins They I (Th. Sleebe)
Koeplèt:
Dao is get gaonde in Mestreech,
dao is get aon de hand
en es dat neet weurd opgelos
daan weurd 't eine ramp,
de dreklui zien neet mie content
zie höbbe ein bezwoer
Proteste zien al ingedeend
noe zink Mestreech in koer.

Refrein:
d'n drekmaan dee geit staake
tot heer geinen höllep motor an zie keerke heet.
d'n drekmaan dee geit staake
zoonder motor is zie keerke neet compleet.
Noe wèt zich de gemeinte geine raod.
’n drek-wei weurd noe zeker eder straot.
d'n drekmaan dee geit staake
zoonder motor is ze keerke neet compleet.

1951 Bars de bom (Jef Pans/ M. Niël).

Sjo I (J. Smeets
Prins Sjo I (J. Smeets)
Koeplèt:
Dao höb-stem al dao zien ze weer, de daog met Carnavalsplezeer.
Klik, klaor en bleij
de zaank en klaank
tot in de Kappecijne gaank.
Dao loupe tròppe zingenteer.
Door Grotestaat en springenteer
vaan in Mestreech wiet tot in Wiek,
mèt sjaterlach en moordmeziek,

Refrein:
En zoe Bars, bars,bars, bars de bom
veer houwe op de trom
en es veer zinge wie 't moot
nao drei daog daan 'n heise stroot.
En noe Bars , bars , bars de bom;
veer houwe op de trom.
en es veer zinge wie 't moot
nao drei daog daan
'n heise stroot.
Bars,bars,bars

1950 Welt geer neet nao de pieringe (P. Habets, ea)

Johan I (J. Dassen
Prins: Johan I (J. Dassen)
Koeplèt:
Mestreech viert weerum Karnaval.
Me zink en sprink noe euveral.
De veuls tiech weer gans mins.
Este mèr 'ns lache kins
en waor de Maos noe 'ns vol beer
de Knaal vol klaore wien,
daan zouwe veer heij in Mestreech
de beste zwummers zien.

Refrein (2 kier)
Welt geer neet nao de pieringe.
Et friet, drink beer, slik hieringe.
De bèste raod veur uuch:
Hajt de leever neet te druug!

1949 Laot mer goon (P. Lemaire)

Loe I (L. Chambille
Prins Loe I (L. Chambille)
Koeplèt:
De maskes op, de pekskes aon, noe drei daog weer op stap.
De zörreg vaan 't ganse jaor zien aon us sjeun gelap.
De zaank is neet vaan de loch, 't klink euver de Maos.
Mestreech is in z'n élemint, de Boonte Störm raos.

Refrein:
Laot mèr goon, laot mèr goon.
Want te stèl is niks gedoon.
't is nog altied weer , de Mestreechteneer. dee moot léve vaan plezeer!.
Zing 't oet ! Gaot mèt struipe noe mer droet.
Want nao drei daog is 't toch gedoon.
Laot mèr goon, laot mèr goon, laot mèr goon

1948 Carnaval! Dat is de sjoenste tied (M. Niël)

Leon I (L. Schreuder
Prins Leon I (L.Schreuder)
Koeplèt:
De boter is al lang weer opgeslage.
De reipe kok dee weurt neet mie gedraage.
Meh wat toch is gebleve is us aajt Mestreech.
Dat is de Vastelaovend op us straot en weeg !
Veer zinge allemaol noe in us eige taol.
Refrein:
Carnaval Dat is de sjoenste tied.
carnaval dee wèlle veer neet kwiet.
Veer goon zingenteere door Mestreech.
Geine deender dee us get deeg.
Hand aon hand zoe pak ziech eederein.
Poet aon poet dao goon v'r achterein en dat geit zoe tot de mörrege door.
Mèt Vastelaovend kinne veer gein oor!

1947 Zeet Löstig

Sjang I (S Wintraecken
Prins Sjang I (S. Wintraecken)
Koeplèt:
De vastelaovend is ter weer noe goon veer aon de rol.
Vaan boonte klaver en confetti is Mestreech weer vol.
De lui zien oetgelaote en goon zingend langs de weeg.
Dat is 't sjoenste fies wat veer hei kinne in Mestreech.
Veer danse'n op de maot. Noe drei daog langs de straot.
Refrein:
Zeet löstig, zeet löstig. 't is noe carnaval.
Gezoonge, gesproonge, Meziek is euveral.
Mè dink dao bij ouch aon de sjariteit.
De spreuk die in Momus waope steit.

1946 Carnaval in Mestreech (M. Niël)

Bèr I (H Retrae

Prins Bèr I (H. Retrae)

Koeplèt:
Es 't vastelaovend is daan koume veer beij-ein
Zinge,danse, springe allemaol gèkke oonderein
Drei daog vaan de week maake v’r gekke streek
Dat is euze carnaval.
Vriethof, Staat en Brökstraot alles steit in rep en roer.
Groet of klein 'n eederein dee goeit ziech 'ns de door.
Lol veur errem en riek gekke zien geliek.
Vastelaovend euveral.

Refrein:
Carnaval in Mestreech maak plezeer en doeg d’n hertsje leve.
Zèt d'n zörrege op zij en gaank oet mèt die daog
Dans en spring in 'n rij en vergeet al d'n plaog.
Carnaval in Mestreech jao dat moos te eeder jaor beleeve
Ofste aajt of joonk bis, zing mèr allemaol.
Hup Marjenneke, Pup Marjenneke leve de Carnaval !