Vastelaovendsleedsjes

leedsjes

ZH 01
In de rubriek “Leedsjes” vint geer ’n euverziech vaan de vastelaovendsleedsjes vaanaof 1946 tot noe mèt de bijbehurende Stadsprinse.