Bestuur

Bestuur

mots teaser
Bastiaan Klomp, President
Wim Lousberg, Vice-President
Adrie Luijten, Habsjaar  
Marcel Franssen, Sikkertaris

Iwan Bruijnzeels
de veurzitter vaan de P.R. Kemmissie (afgekort PR)

Rob Dohmen,
de veurzitter vaan de kemmissie Binnengebäöre (afgekort Bige) 

Han van Trier
,
de veurzitter vaan de kemmissie Boetegebäöre (afgekort Boge)

Oscar Vandeberg,
de veurzitter vaan de Financiële kemmissie (afgekort Fike)

Odin Wijnhoven
de veurzitter vaan de Kanselarijraod (afgekort Kara)