Prinsen 2001-2011

Stadsprins 2011

Stadsprins Maurice 100x157
Maurice Olivers

Prins Maurice I
Acquisito-universitaticus Marathonicus Operari-volontaricus

Graof vaan de Brusselsepoort
Lienhier vaan Wyck vaan de aw Maosbrögk tot aon d’n awwe Passerel
Conservator vaan ´t Holsteinbastion
Opperzweitneus vaan Zweit veur Leid mèt negel oonder de sjeun
Gevolmachteg Ambassadeur vaan MVV in ’t socio-engagemint   
Groet-Acquisiteur vaan de nao-akkedemische sjaol veur zakes en oondernummers
Emeritus Gildemeister vaan ’t Reuzegilde vaan Gigantius
Ierepiezelbewaorder vaan ’t geheim genootsjap vaan de KPC
Geheim sleutelbewaorder vaan de kleidkamers vaan MKC en de UP-Quelle 
Drappokommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

                

Medaaljes 2011

medailles 2011
De Prinse Orde: De Sjeerkwas
De Tempeleers Orde: De Sjouweveger

Stadsprins 2010

Prins Guy I
Guy Van der Heijden

Prins Guy I
FISCALOCONCILIARICUS  FANFARONMELODICUS  FOTOGRAFISTICUS  

Groet Tresorier vaan alle Belastingadviseurs
Directeur Musicien par exellence des Chaupiques
Graof vaan de Hoeg Froonte
Geheim Sleutelbewaorder vaan ’t graaf vaan Sintervaos
Conservator vaan de aw Lambertuskèrk
Lienhier vaan Aajd-Caberg
Opperzweitneus vaan Zweit veur Leid zoonder negel oonder de sjeun
Kaajdwater Admiraol vaan alle koeleköpkes vaan MCC
Ierehoveneer vaan de pestoer Habetsstraot mèt sjöp en reek
Drappokommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Medaaljes 2010

medailles 2010
De Prinse Orde: 't Evermenneke
De Tempeleers Orde: De Kattepókkel

Stadsprins 2009

Patrick I
Patrick van de Weijer

Prins Patrick I
COMMERCIALICUS PRIZZENTATICUS CANTO-SYMPHO-CANAVALICUS
Graof vaan d’n Aokersteinweeg
Lienhier vaan de Heerlekheid Sjaan
Honorair sjouweveger vaan de aw Sibemasjouw
Gevolmachteg Ambassadeur vaan de Geusselt en aonpaolende voetbalterreine
Ierecomponeur vaan Prinselijke liefleedsjes
Emeritus Opperwawweleer vaan TV -Mestreech
Grand-Mâitre Artistique vaan de “ Club vaan ach tot èlf ” 
Directeur-Ginneraol vaan Blamaasj mèt sjerpe trom
Conservator vaan alle Kiksjoserije en aander Kado-artikele
Drappo-kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Stadsprins 2008

Prins Richard I
Richard Jongen

Prins Richard I
ACERONEGOCIANTICUS  LINGUÏSTICUS VINOPHILICUS

Erfprins vaan de Lure tot  Slevrouweplein
Graof vaan de Boschpoortse pingeleers en hun naozaote
Groet Iezervreter vaan de Aankerkade
Lienhier vaan de Heerlekheid Rothem
Emeritus Flitskorporaol vaan de Garde Grinnadeers mèt kolbak
Iere conservator vaan de gouwe kouts
Zeutwater-Admiraol vaan Treech en alle watergengers
Geheim Kamerhier vaan alle kousebensjes vaan de Folies Bergere
Honorair wienkletskesveger vaan Le Coq d’Or
Drappo-kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Stadsprins 2007

Roland Dear
Roland Dear

Prins ROLAND I
PUBLICARICUS, BOURGONDICUS, VELOCIPEDICUS

Erfprins vaan de Capucijnergaank
Graof vaan de Heukelommerweeg
Lienhier vaan de Heerlekheid Wolder
Honorair raodshier vaan alle aw Loomelekriemers
Geheim Kamerhier vaan de Kirchröätsjer Meëdsjer
Titulair Dikke Zjiemsleger vaan Klop diech un Eijke
Iereconsul vaan alle gedrökpeersde Zakes
Gevolmachteg Berriedreger vaan ’t Dragersgilde Pie en Pauw , en Monnie en
Gonnie in duplo
Ginnereel-mejoor vaan de Nederlandse Weekblaajer Gróp
Drappo-kommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Stadsprins 2006

Norbert Frijns
Norbert Frijns

Prinsenaom: Norbert d'n ierste
JURIDICULICUS  ROCKMANICUS  TRIBUNALICUS
Geheim kamerhier vaan vrouwe Zjustitia
Avvekaot –Ginneraol à décharge vaan ’t Wiecker Tribunaol
Flitskorporaol vaan de Huzare vaan Boreel in de Heerlyckheid Seedorf
Residerend Centurion vaan de Bilserbaon
Honorair Sluiskommandant vaan de JoJo-have tot de Voedingsknaar
Graof vaan ’t Vriethof
Lienhier vaan de Bessing
Titulair presiderend trompettis vaan de Herremenoetsmie
Emeritus scrumkaptein vaan de Old Maraboes Association
Drappokommandat vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Stadsprins 2005

Luc Schoonbrood
Luc Schoonbrood

Prinsenaom: Luc d'n Ierste
TOURISTICUS ORGANISATORICUS CARAMBOLICUS
Erfprins vaan d’n Hertogsingel
Lienhier vaan de Statie en aander aonpaolende gebiedsdeile
Graof vaan ’t culinaire Miewenès
Gevolmachteg Ambassadeur vaan Laon tot Aoke
Titulair dikkezjiemsleger vaan Obbenuijts
Honorair Spinsleechdreger vaan alle globetrotters en aander toeriste
Emeritus “Excellentum”b.d. vaan de KLM zoonder Pegasus
Groet Conservator vaan de Sympatisante vaan MVV en aander pingeleers
Iere-Carambolis vaan BBM en aander pommeranstoekers
Drappokommandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend

Stadsprins 2004

Corne Gilissen
Corné Gilissen

Prinsenaom: Prins Corné d’n Ierste
CONSILIARIUS SYMPHONICUS LUMINICENCICUS
Erf-Prins vaan de Heerlekheid St. Pieter
Graof vaan de Neker tot de Groete Luregraof
Lienhier vaan de Amiejer Hei
Honorair Mousquetair-Trésorier vaan Hospice Trajectum
Grand- Maître Directeur vaan de Keuneleke Symfoniese Orkesvereiniging Laat & Zaat
Emeritus Chevalier de la Table Ronde soixante-deux
Iereconsul vaan alle Voonketrèkkers
Gevolmachteg Ambassadeur vaan ‘t Bouwforum Leonardo da Vinci
Conservator vaan de Scouting Sint Gerlach
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

Stadsprins 2003

Leon Geurtjens
Leon Geurtjens

Prinsenaom: Prins Leon d’n Twiede
DELICIATICUS VINOLOGICUS TRAVELLARICUS
Erf-Prins vaan de Heerlekheid Potteberg
Graof vaan Wolder tot Vroenhove
Honorair-Kletskesveger vaan de Wienacademie
Titulair-Flitskorporaol vaan de Negorij Garderen
Groet-Sloeutelbewaorder vaan de Brusselsepoort
Gevolmachteg Ambassadeur in ’t land vaan Herve
Mâitre-Cuisinière vaan de Cercle Hubert
Chevalier vaan Les Chers Amis
Groet-Conservator vaan alle Kelderratte
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

Stadsprins 2002

ber
Bèr Eggen

Prinsenaom: Prins Bèr d’n Derde
ARTISTICUS-PECUNIARIUS-GENEALOGICUS
Erf-Prins vaan de Heerlekheid Caberg
Iere-Kanunnik vaan ’t kapelke op d’n Heukel
Collecteur-General vaan belege tiensjes en aander aw duite
Conservator vaan de aw Heugemer Sjaatsbaon
Emeritus-Pensiliarius vaan de Academie Royal de Liège
Groet-Vreuteleer in stambuim en gehoutwörmde zakes
Geheim Kamerhier vaan Sinterklaos
Chef de clinique vaan gedrökpeersde zakes in ’t academisch hospitaol
Graof vaan d’n Hierder Awwe weeg
Drappo-Commandant vaan alle Zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend.

Stadsprins 2001

Willy Verweij
Willy Verwey

Prinsenaom: Prins Willy d’n Derde
REGULARICUS-TENNISSARIUS-KABELNARRICUS
Baron vaan Lummel en aonpaolend Brookland
Graof vaan Belfort
Knuddel-Majoor b.d. vaan de Cavalarie
Groet-Vlegemepper vaan de Tennisclub Daalhof
Korporaol-Ordonnans vaan ’t Momuskanon
Conservator vaan ’t aajd-Törfsjeep oet Breda
Geheim-Kamerhier vaan St. Monnie en Gonnie
Honorair-Sjerpsjötter vaan de Mestreechse D.D. Stadssjötterij
Gevolmachteg Lanteriedreger vaan ’t Mestreechs Volkstheater
Drappo-Commandant vaan alle zate Hermeniekes
Protecteur vaan de Mestreechter Vastelaovend