Jaorverslage

Eder jaor in november weurt de jaorlekse openbaar jaorvergadering gehawwe. Alle Mestreechtenere en vrun die de Mestreechter vastelaovend e werm hart touwdrage zien daan welkom op dees algemein jaorvergadering. Dees vergadering weurt gehawwe in de Redoute.