Privacy Verklaring

Stichting De Tempeleers (Stiechting De Tempeleers), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Privacyverklaring:
Privacyverklaring openen

Contactgegevens:

Stichting de Tempeleers
Postbus 2424
6201 EA Maastricht
info@tempeleers.nl


Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons. Zie bovenvermeld onze contactgegevens.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.