Mommezij Vrund

Speciaal voor onze zakelijke relaties, die een bijdrage willen leveren aan de Mestreechter Vastelaovend, hebben we per dit seizoen een nieuw pakket ontwikkeld: de “Vrund vaan de Mommezij”. Door uw deelname aan deze actie maakt u het ons mede mogelijk de Mestreechter Vastelaovend in de geest van de Momus in stand te houden. Wij bieden u een drietal varianten van het pakket, steeds in de vorm van een bijdrage per maand (bij voorkeur via automatische incasso, maandelijks opzegbaar). In onderstaand overzicht geven we aan wat u van ons kunt verwachten in de diverse pakketten. Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust contact op met Oscar Vandenberg (o.vandeberg@tempeleers.nl).  Wij verheugen ons op uw deelname!

VRUND VAAN DE MOMMEZIJ:  Brons  Zilver   Goud 
Bedrijfsvermelding
op www.tempeleers.nl en diverse evenementen
 ×  ×  ×
Digitale nieuwsbrief " De Vrund" 
Leuke nieuwstjes en aanbiedingen (min 6x per jaar)
 ×  ×  ×
Salon Carnavelesque
'n Magjefieke avond vol met surprises en kennis maken met de Hoeglöstegheid
 ×  ×  ×
Mommezij Loterij
diverse prijzen o.a de Machteuverdrach en nog meer
 ×  ×  ×
U ontvangt een Tempeleersvaandel met wimpel
Laat zien dat u Vrund van de Mommezij bent
 Bronzen wimpel Zilveren wimpel   Gouden wimpel
Merci & Mie
Brasserie de Mommezij - locatie Preuvenemint
 ×  × × 
Advertentie in D'n Tempeleer 
't Magazine van de Tempeleers met een min. bereik 10.000 mensen) en Presentatie avond
 -  1/8e pagina  1/4e pagina 
Verloting la Folie - de Tempeleers Horeca award
incl. uitreiking door ziene Hoeglöstegheid
 ×  -
Verloting 'De Oskaar' - de Tempeleers Ondernemers award
incl. uitreiking door ziene Hoeglöstegheid 
 -  ×  ×
Groet Gala Prinsebal
Entree tot 't bal van ziene Hoeglöstegheid 
 -  2 Personen
 Pakketprijs per maand (exclusief BTW) €11,11  €22,22   €33,33

Via onderstaande formulier kunt u zich aanmelden! 

Aanmelden Mommezij Vrund
Re-captcha
Captcha
Regeling 
1. Door invulling van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting de Tempeleers om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting de Tempeleers. U ontvangt hiervoor een bevestigng na aanmelding met de gegevens die u ingevuld heeft, ons incasso id, wanneer het bedrag wordt afgeschreven en het machtigingskenmerk. 
2. De incasso wordt maandelijks uitgevoerd, waarbij de eerste incasso plaatsvindt na ontvangst van het formulier.  
3. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail geschieden (o.vandeberg@tempeleers.nl). Bij ontvangst van de berichtgeving zal de automatische incasso stopgezet worden. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons. 
4. Opzeggingen dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de eerstvolgende geplande incassodatum bij ons binnen te zijn. Indien later wordt opgezegd is het volledige bedrag van die maand nog verschuldigd. Opzeggingen na de incassodatum leiden derhalve niet tot restitutie van het reeds geïnde bedrag. 
5. Binnen 8 weken na incasso van het bedrag heeft men de mogelijkheid de incasso terug te draaien. Men dient hiervoor contact op te nemen met zijn eigen bank.