Inhole Prins Carnaval 2 miert 2019

  • Boe:   Statie Mestreech
    Wienie:   Zaoterdag 02 maart 2019 13:11 oor
    iech kom
Inhole Oscar 2013

Traditiegetrouw weurt de Stadsprins op de zaoterdag veuraofgaond aon de drei sjoen, meh zwoer daog vaan de Vastelaovend de stad in gehaold en ouch dit jaor zal heer weer mèt ’ne sjoen verseerden trein bij  "Mestreech Centraal" arrivere.   De Blouw Ingele, de carnevalsvereineging vaan de oonderhaajdswèrkplaots, maak eder jaor weer väöl werk devaan um de Stadsprins op ’n fiesteleke meneer nao de Statie te bringe.  

Zienen Hoegen Hoegöstegheid weurt vaanaof de oonderhaajdswèrkplaots in Lummel nao "Mestreech Centraal" verveurd, boe ’t management vaan de NS häöm tijdens ’n openbaar en vrij touwgaankeleke oontvangs in de hal vaan de Statie welkom zal heite. Dao moot de Stadsprins op de Kopere Rangeerhoorn bloze um aon te tuine tot heer genóg loch heet um de Vastelaovend good te kinne doorstoon.   Op ’t plein veur de stasie vint de inspectie vaan ’t Garderizzjemint De Kachelpiepers plaots en aonsletend weure de Stadsprins en De Tempeleers nao de Merret gebrach boe de Euverdrach vaan de Mach is.  

iech kom terug naar evenement overzicht