Hand in Hand Ping Ping

  • Boe:   Ambyerhoof, Severeplein 17, Mestreech/Amie
    iech kom

Same mèt Stichting Radar, Stichting Philadelphia Zorg Mestreech, Maasveld en Stichting Samen Onbeperkt organisere veer op Zaoterdagaovend 23 fibberwarie vaan 18.30 tot 22.30 'ne speciaole carnevalsaovend veur lui mèt 'n beperking.
Mèt optrejjes vaan o.a. Kartoesj, Ziesjoem en Nick en Patrick.
Dezen aovend weurt mèt meugelek gemaak door de financiele oondersteuning vaan Stichting Aktie ‘68 en de gemeinte Mestreech.

Aonmelle veur 10 fibberwarie via vrijetijd@radar.org.
Touwgaank is gratis. vol=vol!

Stichting Aktie 68 
Ook dit jaar maakt de Stichting Aktie 68 “Hand aon Hand, Ping Ping”, de gezamenlijke carnavalsavond voor mensen met een beperking, financieel weer mogelijk. De avond wordt georganiseerd door de Tempeleers, samen met Radar, Maasveld,Philadelphia en St.Samen Onbeperkt. 

Kent u Stichting Aktie 68 nog niet? Dan willen wij ons graag even aan u voorstellen, want wij kunnen uw steun bij ons doel heel goed gebruiken. 

Wie zijn wij?
De Stichting Aktie 68 is in 1968 ontstaan uit een kaartpot van een aantal kaartliefhebbers. Wij kaarten niet meer, maar zamelen gedragen kleding in. Wij bestaan dus al meer dan 50 jaar. 

Wat doen wij?
Onze doelstelling is het bevorderen van het welzijn van mensen met een beperking m.n. kinderen, uit Limburg en Noord-Brabant.• Aanbieden van reizen;• Financieren van onstpanningsactiviteiten;• Financieren van welzijns en culturele activiteiten;• Enz, enz…

Hoe doen wij dat?
Uit de opbrengst van de verkoop van gedragen kleding (ingezameld in met name kledingcontainers van de Stichting Aktie 68 in Limburg en Noord-Brabant) giften en donaties. Het streven is om jaarlijks >€ 100.000,-aan dit goede doel te doneren.
De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers, hierdoor komen de opbrengsten volledig ten goede aan het gestelde doel. Wij hebben dus ook het CBF keurmerk goede doelen en de ANBI status.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.stichtingaktie68.nl

Via deze weg willen wij graag iedereen, die ons ondersteunt door zijn/haar gedragen kleding in onze containers te deponeren, van harte bedanken!!
Door uw donaties van kleding kunnen wij deze doelgroep ondersteunen.

iech kom terug naar evenement overzicht